Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Panta med Swish! Hur bör ett gränssnitt omformas för att effektivisera dess digitala utbetalningsmetod?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Marcus Jessen; [2020]
  Nyckelord :pantamera; pant; pantamera express; gränssnitt; interface; ux; arvola; design; grafisk profil; interaktionsdesign; människocentrerad design; human centred design; grafisk design och kommunikation; pekskärmsgränssnitt;

  Sammanfattning : Studien Panta med Swish! undersöker på vilket sätt pekskärmsgränssnittet för så kallade Pantamera Express-automater och i synnerhet dess digitala utbetalningsmetod kan göras mer effektivt. Baserat på användarintervjuer och analyser av det befintliga gränssnittet utvecklades först en pappersprototyp. LÄS MER

 2. 2. The Real Deal : En kvalitativ studie som undersöker hur independent artister tänker kring verktyget autenticitet, och vilka faktorer som kan bidra till att skapa en autentisk grafisk profil

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Johnny Bergström; Camilla Sannabo; [2020]
  Nyckelord :Grafisk profil; image; brand; autenticitet; independent artist; majorbolag; kommersiell.;

  Sammanfattning : Syfte och forskningsfrågor Denna studie har till syfte att undersöka hur independent artister tänker kring verktyget autenticitet och vilka faktorer som kan bidra till att skapa en autentisk grafisk profil. Metod Studien genomfördes med en kvalitativ forskningsmetod och grundar sig i en abduktiv ansats med deduktiva inslag. LÄS MER

 3. 3. "Det här är ingen slogan" - En analys av svenska kommuners översättning av varumärke

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Nellie Bäckman; [2019-02-07]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; varumärke; kommuner; offentlig sektor; översättning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur de svenska kommunerna, enligt dem själva, har översatt konceptet varumärke.Teori: Översättningsteori, varumärke, reputation management, regler för översättning (Røvik), diskursanalys inom social practice theory (van Leeuwen). LÄS MER

 4. 4. Influencerns användande av företags visuella identitet vid betalt samarbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Malin Bäck; [2019]
  Nyckelord :Företag; Grafisk profil; Influencers; Visuell identitet;

  Sammanfattning : Influencers ar det nya verktyget i foretags marknadsforing. Men vad hander med foretags visuell identitet nar en influencer far skapa ett inlagg i samarbete efter en forfragan fran foretag. Studien bygger pa en visuell innehallsanalys av fyra olika foretag som anvander sig av influencers i det sociala medier Instagram. LÄS MER

 5. 5. Outdoor Bräcke : Behöver föreningar verkligen webbplatser?

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Josefin Klemola; [2019]
  Nyckelord :Webbanvändbarhet; Analys; Laravel;

  Sammanfattning : The report handles the process of creating a website for Outdoor Bräcke. Outdoor Bräcke is a substantial outdoor facility built and planned by the sports association Bräcke Sportsclub. LÄS MER