Sökning: "Grafisk profil"

Visar resultat 11 - 15 av 101 uppsatser innehållade orden Grafisk profil.

 1. 11. Rebrandingprocessen i ett småföretag : En fallstudie av ett svenskttextilföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Tintin Lundgren; Anna Mossberg; [2018]
  Nyckelord :Rebranding; Brand; Small Enterprises; Brand Communication; Rebranding; Varumärke; Småföretag; Varumärkeskommunikation;

  Sammanfattning : I takt med teknologisk utveckling och alltmer homogena produkter ökar konkurrensen mellan företag. Företag satsar på att bygga ett starkt varumärke eftersom detta kan bidra till differentiering samt konkurrenskraft. LÄS MER

 2. 12. Vägen till styrkelyftarens grafiska profil: Framtagning av logotyp och grafiskprofil för Järfälla Atletklubb

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Katarina Pavlović; [2018]
  Nyckelord :Brand guidelines; brand identity; logotype; visual identity; Grafisk manual; grafisk profil; logotyp; visuell identitet;

  Sammanfattning : Föreliggande rapport har utförts i samarbete med Järfälla Atletklubb. Klubben behövde hjälp med att få riktlinjer i deras grafiska uttryck samt en uppdaterad version av deras logotyp. Järfälla Atletklubb tog hjälp av Högskolan Dalarna och författaren fick uppdraget att arbeta med klubben. LÄS MER

 3. 13. Att kommunicera genom logotyp : ”The boobie necklace effect”

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Alexandra Bylund; Louise Graham; [2018]
  Nyckelord :Service business; Service company; Service companies; Graphic profile; Graphic Charter; Logo; Colour; Typography; Symbols; Semiotics; Tjänsteföretag; Grafisk profil; Logotyp; Perception; Färg; Typografi; Symboler; Semiotik;

  Sammanfattning : Syfte: Att utformning av logotyp har stor vikt för företagets identitet är allmän känt, men detär minst lika viktigt för ett företag att ha en logotyp som kan förmedla deras budskap ut tillkonsument. Syftet med detta arbete blev därmed att analysera hur de atmosfäriska stimulivariabler,färg, typografi och symbol, påverkar konsumentens uppfattning av logotypensavsedda kundbudskap inom tjänsteföretag. LÄS MER

 4. 14. Visuell identitet ifloristbranschen : Skapandet av logotyp och grafisk profil tillBlomAnn’s Buketter och Binderier AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Carolina Tyrbjörn; [2018]
  Nyckelord :Graphic identity; logotype; graphic profile; Grafisk identitet; logotyp; grafisk profil;

  Sammanfattning : Föreliggande undersökning genomförs i samarbete med uppdragsgivare och floristföretaget BlomAnn’s Buketter och Binderier AB. Syftet med undersökningen är att få den visuella identiteten att uppfattas som enhetlig samt förmedla företagets värdeord, flexibilitet, originalitet och miljö. LÄS MER

 5. 15. Framtagning av Rockmotion Films visuella identitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi; Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Alexandra Carlsson; Daniel Tängerfors; [2018]
  Nyckelord :Film; graphic profile; visual identity; Film; grafisk profil; visuell identitet;

  Sammanfattning : I dagens medievardag blir rörlig bild allt mer vanligt. Fler satsar på att använda video och för de som producerar film blir det därför alltmer viktigt att kunna särskilja sig från sina konkurrenter med en visuell identitet. LÄS MER