Sökning: "Grafisk profil"

Visar resultat 11 - 15 av 98 uppsatser innehållade orden Grafisk profil.

 1. 11. Visuell identitet ifloristbranschen : Skapandet av logotyp och grafisk profil tillBlomAnn’s Buketter och Binderier AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Carolina Tyrbjörn; [2018]
  Nyckelord :Graphic identity; logotype; graphic profile; Grafisk identitet; logotyp; grafisk profil;

  Sammanfattning : Föreliggande undersökning genomförs i samarbete med uppdragsgivare och floristföretaget BlomAnn’s Buketter och Binderier AB. Syftet med undersökningen är att få den visuella identiteten att uppfattas som enhetlig samt förmedla företagets värdeord, flexibilitet, originalitet och miljö. LÄS MER

 2. 12. Framtagning av Rockmotion Films visuella identitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi; Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Alexandra Carlsson; Daniel Tängerfors; [2018]
  Nyckelord :Film; graphic profile; visual identity; Film; grafisk profil; visuell identitet;

  Sammanfattning : I dagens medievardag blir rörlig bild allt mer vanligt. Fler satsar på att använda video och för de som producerar film blir det därför alltmer viktigt att kunna särskilja sig från sina konkurrenter med en visuell identitet. LÄS MER

 3. 13. Skapandet av en grafiskprofil utifrån processen i ettvarumärkesbyggande

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Nadja Myrup; [2017]
  Nyckelord :Branding; brand identity; brand manual; logo; visual identity; Grafisk profil; logotyp; varumärkesbyggande; visuell identitet;

  Sammanfattning : Föreliggande rapport utfördes i samarbete med Josef Davidssons Eftr. Josef Davidssons säljer vedspisar och kaminer och stod vid tidpunk ten för arbetet inför en stor digital transformation. LÄS MER

 4. 14. Att designa en logotyp utifrån kärnvärden - En studie i hur hantverksföretag visuellt kan stärka sin varumärkesidentitet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Emma Sjöö; Emil Svedin; [2017]
  Nyckelord :logotyp; hantverk; visuell identitet; design; craft; branding; DIY; do it yourself; logo; logga; grafisk profil; visual identity;

  Sammanfattning : DIY- “Do it Yourself”är en ny trend som går ifrån konsumtionssamhället för att istället värna om det genuina hantverket. Få studier har presenterat hur en visuell varumärkesidentitet bör utformas för att förtydliga dessa typer av verksamheter. LÄS MER

 5. 15. Grafisk profilering av ett nystartat hälsoföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Christoffer Stenberg; [2017]
  Nyckelord :Graphic design; graphic profile; health company; mindfulness; visual identity; Grafisk design; grafisk identitet; grafisk profil; hälsoföretag; mindfulness;

  Sammanfattning : Föreliggande arbete har utförts i samarbete med det nystartade företaget Eklundens källa. Syftet med undersökningarna har varit att ta reda på hur en grafisk profil samt en användarvänlig hemsida bör framställas för att spegla företagets vision samt kärnvärden på lämpligast sätt. LÄS MER