Sökning: "Grafisk profil"

Visar resultat 21 - 25 av 98 uppsatser innehållade orden Grafisk profil.

 1. 21. Hur en grafisk profil gestaltar en mänsklig känsla för exponering i en digital värld

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Elsa Nordling; Emma Brink; [2016]
  Nyckelord :Graphic design; digital world; graphic profile; emotions; brand communication; brand identity; humanity; the human touch; TV4 Group; Grafisk design; digital värld; grafisk profil; känslor; varumärkeskommunikation; varumärkesidentitet; mänsklighet; TV4-gruppen;

  Sammanfattning : Syfte – Den ökade användningen av internet har lett till en mängd olika riktlinjer kring hur den mänskliga faktorn bäst ska tas hänsyn till på internet, utan stöd av forskning. Vidare har grafiska profiler fastnat i tiden före internets existens vilket gör att organisationer missar möjligheten till att fånga målgrupper, höja grafiska profiler och bygga ömsesidigt fördelaktiga interaktiva relationer. LÄS MER

 2. 22. Redesign av en webbplats via Joomla : Med fokus på en användarcentrerad design baserat på design thinking

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Justyna Karpinska; [2016]
  Nyckelord :website; Joomla; graphic design; web design; design thinking; user centered design; webbplats; Joomla; grafisk design; webbdesign; design thinking; användarcentrerad design;

  Sammanfattning : Denna rapport redogör för det praktiska examensarbete som har inneburit en redesign av Birnas Trafikskolas webbplats. Webbplatsen var i behov av en ny design, struktur och innehåll. I detta arbete har designprocessen utförts utifrån ett användarcentrerat perspektiv baserat på design thinking. LÄS MER

 3. 23. Grafisk profilering i tatueringsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Lina Östling; [2015]
  Nyckelord :Grafisk profilering; tatuering; grafisk design; logotyp; typografi;

  Sammanfattning : En väl utformad grafisk profil kan hjälpa ett företag att skapa medvetenhet och kundlojalitet. Den grafiska profilen består bland annat av logotyp, färger, typsnitt och profil- och korrespondensmaterial som allt måste vara enhetligt utformat och anpassat efter företagets kultur, målgrupp och vision. LÄS MER

 4. 24. A graphic profile should answer questions, not create them - a case study about usability in a visual identity manual.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Olivia Lindmark; Aino Soukko; [2015]
  Nyckelord :användbarhet; grafisk profilmanual; organisationens visuella varumärkesidentitet; visuell konsekvens;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker visuella och textuella faktorer som skapar förutsättningar för användbarhet i grafiska profilmanualer samt hur dessa funna faktorer kan appliceras i en grafisk profilmanual. Detta för att yrkesverksamma inom kommunikationsbranschen ska kunna få ett bra verktyg för att hantera organisationers visuella varumärkesidentitet. LÄS MER

 5. 25. Den grafiska identitetens betydelse i småföretagarens värld : En undersökning för ökad förståelse om den grafiska identitetens betydelse för småföretagare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi; Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Mikael Morén; Christer Florén; [2015]
  Nyckelord :Graphic identity; graphic profile; small companies; small businesses; signature; logotype; Grafisk identitet; grafisk profil; småföretagare; signatur; logotyp;

  Sammanfattning : För att skapa ett bra varumärke krävs en tydlig grafisk identitet. Syftetmed föreliggande rapport var att undersöka med semi-struktureradedjupintervjuer hur småföretagare (1-10 personer) ser på och arbetar medsin grafiska identitet. LÄS MER