Sökning: "Grafisk profil"

Visar resultat 21 - 25 av 101 uppsatser innehållade orden Grafisk profil.

 1. 21. Den digitaliserade grafiskaprofilen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi; Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Elina Lindgren; Angelina Sheremet; [2017]
  Nyckelord :brand identity; brand manual; digital style guide; digital grafisk profil; grafisk identitet; grafisk manual;

  Sammanfattning : I vårt allt mer digitaliserade samhälle är det viktigt för företag att nå ut på de digitala plattformarna. För att göra detta krävs det att materialet i den grafiska profilen är digitalt anpassat och klarar kraven för bland annat webben. LÄS MER

 2. 22. Företagets kärnvärden i en grafisk profil : Utformandetav en grafisk profil till ett e-handelsföretag med afrikansk inriktning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Sonata Sumbu; [2016]
  Nyckelord :Colour; typeface; identity; logotype; visual identity; visual manual; Färg; grafisk manual; grafisk profil; identitet logotyp; typsnitt;

  Sammanfattning : Sanke är ett nystartat företag som genom sin hemsida ska sälja produkter som producerats i norra och västra Afrika. Konkurrensen mellan olika företag skapar oändliga valmöjligheter för kunden vilket blir ett problem för de företag som vill nå ut i mediebruset. LÄS MER

 3. 23. Grafisk profilering i HRbranschen : Processen bakom skapandet av logotyp och grafisk profil till Dala HR Partner

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi; Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Malin Malmberg; Malin Palm; [2016]
  Nyckelord :Graphic design; graphic design; graphic profile; HR; logotype; Grafisk design; grafisk identitet; grafisk profil; HR; logotyp;

  Sammanfattning : Föreliggande undersökning genomförs i samarbete med uppdragsgivaren ochHR-företaget Dala HR Partner. Syftet med undersökningen är att ta reda på hurlogotyp och grafisk profil bör se ut för att på bästa sätt förmedla företagets måloch värderingar, seriös, kompetent, effektiv och trygg. LÄS MER

 4. 24. Hur en grafisk profil gestaltar en mänsklig känsla för exponering i en digital värld

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Elsa Nordling; Emma Brink; [2016]
  Nyckelord :Graphic design; digital world; graphic profile; emotions; brand communication; brand identity; humanity; the human touch; TV4 Group; Grafisk design; digital värld; grafisk profil; känslor; varumärkeskommunikation; varumärkesidentitet; mänsklighet; TV4-gruppen;

  Sammanfattning : Syfte – Den ökade användningen av internet har lett till en mängd olika riktlinjer kring hur den mänskliga faktorn bäst ska tas hänsyn till på internet, utan stöd av forskning. Vidare har grafiska profiler fastnat i tiden före internets existens vilket gör att organisationer missar möjligheten till att fånga målgrupper, höja grafiska profiler och bygga ömsesidigt fördelaktiga interaktiva relationer. LÄS MER

 5. 25. Redesign av en webbplats via Joomla : Med fokus på en användarcentrerad design baserat på design thinking

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Justyna Karpinska; [2016]
  Nyckelord :website; Joomla; graphic design; web design; design thinking; user centered design; webbplats; Joomla; grafisk design; webbdesign; design thinking; användarcentrerad design;

  Sammanfattning : Denna rapport redogör för det praktiska examensarbete som har inneburit en redesign av Birnas Trafikskolas webbplats. Webbplatsen var i behov av en ny design, struktur och innehåll. I detta arbete har designprocessen utförts utifrån ett användarcentrerat perspektiv baserat på design thinking. LÄS MER