Sökning: "Grafisk profil"

Visar resultat 6 - 10 av 98 uppsatser innehållade orden Grafisk profil.

 1. 6. Grön identitet: Att förmedla ett hållbarhetsprojekts personlighet genom en logotyp

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Hanna Gustafsson; Emma Lado; [2018]
  Nyckelord :logotyp; visuell identitet; stadsodling; design; miljö; hållbarhet; branding; grafisk profil;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur en logotyp för ett hållbarhetsprojekt bör utformas för att återspegla projektets värdeord och projektmål. Arbetet är en fallstudie som till största del har baserats på en kvalitativ metod. LÄS MER

 2. 7. Varumärkets visuella identitet – en studie om hur rebranding påverkar konsumenternas uppfattning med exempel av ett svenskt varumärke Tretorn.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Klaudia Witowska; [2018]
  Nyckelord :Varumärkesidentitet; grafisk design; visuell identitet; rebranding; påverkan; konsumentbeteende; Tretorn;

  Sammanfattning : Dagens företag måste anpassas till grafiska trender för att bevara en uppdaterad och fräsch image samt behålla sin position på marknaden. För att göra detta måste företagens grafiska profil ses över och uppdateras regelbundet för att säkerställa att den följer aktuella trender och kan tilltala den tänkta målgruppen. LÄS MER

 3. 8. Rebrandingprocessen i ett småföretag : En fallstudie av ett svenskttextilföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Tintin Lundgren; Anna Mossberg; [2018]
  Nyckelord :Rebranding; Brand; Small Enterprises; Brand Communication; Rebranding; Varumärke; Småföretag; Varumärkeskommunikation;

  Sammanfattning : I takt med teknologisk utveckling och alltmer homogena produkter ökar konkurrensen mellan företag. Företag satsar på att bygga ett starkt varumärke eftersom detta kan bidra till differentiering samt konkurrenskraft. LÄS MER

 4. 9. Vägen till styrkelyftarens grafiska profil: Framtagning av logotyp och grafiskprofil för Järfälla Atletklubb

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Katarina Pavlović; [2018]
  Nyckelord :Brand guidelines; brand identity; logotype; visual identity; Grafisk manual; grafisk profil; logotyp; visuell identitet;

  Sammanfattning : Föreliggande rapport har utförts i samarbete med Järfälla Atletklubb. Klubben behövde hjälp med att få riktlinjer i deras grafiska uttryck samt en uppdaterad version av deras logotyp. Järfälla Atletklubb tog hjälp av Högskolan Dalarna och författaren fick uppdraget att arbeta med klubben. LÄS MER

 5. 10. Att kommunicera genom logotyp : ”The boobie necklace effect”

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Alexandra Bylund; Louise Graham; [2018]
  Nyckelord :Service business; Service company; Service companies; Graphic profile; Graphic Charter; Logo; Colour; Typography; Symbols; Semiotics; Tjänsteföretag; Grafisk profil; Logotyp; Perception; Färg; Typografi; Symboler; Semiotik;

  Sammanfattning : Syfte: Att utformning av logotyp har stor vikt för företagets identitet är allmän känt, men detär minst lika viktigt för ett företag att ha en logotyp som kan förmedla deras budskap ut tillkonsument. Syftet med detta arbete blev därmed att analysera hur de atmosfäriska stimulivariabler,färg, typografi och symbol, påverkar konsumentens uppfattning av logotypensavsedda kundbudskap inom tjänsteföretag. LÄS MER