Sökning: "Grafiska röster"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Grafiska röster.

 1. 1. Vägen till 2.0 : Att hantera en allvarlig hjärnskada

  Master-uppsats, Konstfack/Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV)

  Författare :Malin Blom; [2018]
  Nyckelord :Brain injury; Accident; Traffic accident; Graphic design; Typography; Rehabilitation; Coma; Ranchos Los Amigos; Levels of cognitive functioning; Support for relatives; Own experience; Trial; Hit-and-run; Medical records; Graphic voices; Design activism; Readability; User-centered design; Hjärnskada; Olycka; Trafikolycka; Grafisk formgivning; Design; Typografi; Rehabilitering; Koma; Ranchos Los Amigos; Kognitiva funktionsnivåer; Anhörigstöd; Självupplevt; Rättegång; Smitning; Olovligt avvikande från trafikolycksplats; Journalanteckningars syfte; Grafiska röster; Designaktivism; Läsbarhet; Användarcentrerad design;

  Sammanfattning : Mitt masterprojekt är en bok som syftar till att stötta anhöriga till personer med förvärvad hjärnskada, där jag använder mig själv och min egen rehabilitering efter en smitningsolycka som fallstudie. ... LÄS MER

 2. 2. Mönsterrättsligt skydd för icke-fysiska föremål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tom-Erik Hagelberg; [2005]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att allt under solen, som är tillverkat av människan, är patenterbart fastslogs redan 1979, då det första patentet på en bioteknisk metod beviljades i USA. Genom EG:s mönsterdirektiv utvidgades mönsterrättens skyddsobjekt till den grad att motsvarande har ansetts gälla även på mönsterrättens område. LÄS MER