Sökning: "Grafiska teman"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Grafiska teman.

 1. 1. Svårigheter med det aritmetiska medelvärdet bland gymnasieelever i Sverige : En empirisk enkätbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Analys och didaktikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Richard Toros; [2021]
  Nyckelord :Statistik; aritmetiska medelvärdet; svårigheter; matematik; gymnasieelever; Sverige;

  Sammanfattning : Denna studie är en empirisk studie som syftar till att undersöka gymnasieelevers svårigheter inom det aritmetiska medelvärdet. Frågeställningarna som undersöks i denna studie är: Vilka matematiska svårigheter har gymnasieelever i Sverige när de löser uppgifter som handlar om det aritmetiska medelvärdet? Vilka av svårigheterna med det aritmetiska medelvärdet är gemensamma för gymnasieelever i och utanför Sverige? Och hur frekvent förekommer de identifierade svårigheterna bland gymnasieelever i Sverige? För att besvara frågeställningarna genomfördes en enkätundersökning bland 43 gymnasieelever i Sverige. LÄS MER

 2. 2. "Det finns inga lyckliga slut inom svensk rap idag..."

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Mariam Zaoujan; Shahed Athir Hadi; [2021]
  Nyckelord :Svensk rap; kriminalitet; distansering; gängkultur; stämpling; social identitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Rapmusik har varit kontroversiell ända sedan musikgenren tog fart. Teman som våld, droger och aggression har varit teman som gestaltats i genren sedan långt tillbaka. LÄS MER

 3. 3. Kan applikationer utvecklas direktute i verksamheten? : En studie kring applikationsutveckling med low-code/no-code.

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Mattias Törnqvist; [2021]
  Nyckelord :Low code; no code; modelldriven; utveckling; medborgarutvecklare; applikationsutveckling; utvecklingsplattformar;

  Sammanfattning : I takt med att verksamheten snabbt måste kunna ställa om sig baserat på omvärldens alltmer snabba föränderlighet växer ärendehögen med utvecklingsinsatser hos IT- avdelningen. Under många år har olika verktyg kommit och gått där syftet varit att möjliggöra för personer utan programmeringskunskaper att kunna skapa applikationer. LÄS MER

 4. 4. Genusinriktad marknadsföring i anknytning till digitala spel : En studie om mäns och kvinnors preferensskillnader angående genusinriktade grafiska spelteman

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Kate Ekberg; [2020]
  Nyckelord :Grafiska teman; Digitala spel; Genus; Genusinriktad marknadsföring;

  Sammanfattning : Genusinriktad marknadsföring förekommer och utgår ifrån att konsumenter söker sig till genuskongruenta varumärken och produkter. Arbetet har ämnat undersöka om genusinriktad marknadsföring kan nyttjas inom det digitala spelmediet i kontext av ett grafiskt matcha 3-spelstema. LÄS MER

 5. 5. Live från vardagsrummet : En studie om hur grafiska element från television upplevs på en livesändning på Twitch.tv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Björn Frykmo; Samuel Richardsson; [2020]
  Nyckelord :Graphic elements; livestreaming; television; Twitch; Grafiska element; livesändning; television; Twitch;

  Sammanfattning : Att spela in sig själv och sända live på internetsidan Twitch.tv har ökat drastiskt i popularitet mellan 2012 och 2020. Med tiden har dock antalet aktiva sändare på Twitch.tv ökat mer än antalet tittare. LÄS MER