Sökning: "Grafiskt Användargränssnitt"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden Grafiskt Användargränssnitt.

 1. 1. Development of a DC Beam Model for the First Prototype of the ESS Virtual Machine

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Kärnfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Benjamin Bolling; [2019]
  Nyckelord :Particle; Accelerator; Beam; Physics; Science; Virtual Machine; Virtual; Machine; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The European Spallation Source is currently under construction in Lund, Sweden. Consisting of a linear accelerator delivering an unprecedented 5 MW proton beam to the spallation source, i.e. LÄS MER

 2. 2. Handling-Force Software : Calculation software for tailgate and bonnet in concept stages

  M1-uppsats,

  Författare :Gustav Andersson; [2019]
  Nyckelord :handling; forces; force; excel; bonnet; tailgate; trunklid; hood; hanteringskrafter; hantering; krafter; baklucka; motorhuv;

  Sammanfattning : Abstract This report focuses on the creation of a software to calculate handling forces of bonnet and tailgate. The handling force is the force required by a user to open or close a tailgate. It is a bachelor thesis conducted for Karlstad’s university. LÄS MER

 3. 3. Exploring affordances of tangible user interfaces for interactive lighting

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nicolaas Peter Bijman; [2019]
  Nyckelord :Spatial interaction; tangible user interface; lighting design; spatial couplings; affordances;

  Sammanfattning : This paper explores interaction with lighting through a tangible user interface (TUI). In a TUI the physical object and space around it are part of the interface. A subset of tangible interaction called spatial interaction is the main focus of this paper. LÄS MER

 4. 4. Uppkopplade Sensorer

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Daniel Karlsson; Jesper Eriksson; [2018]
  Nyckelord :IoT; Raspberry pi; Sensorer; REST API;

  Sammanfattning : Internet of Things blir allt mer vanligt i hemmet. På senare år har utbudet av uppkopplade enheter som hjälper till att automatisera delar av hemmet ökat. Uppkopplade sensorer är en del av detta och de erbjuder övervakning av till exempel temperatur, luftfuktighet, rörelse och ljus. LÄS MER

 5. 5. Usability guided development of a participant database system

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Joakim Falk; [2018]
  Nyckelord :Usability; Database; Database system; Development; User test; Web application; Web development; Usability guidelines; Human-Computer Interaction; HCI; Graphical User Interface; GUI; User Friendly Interface; User-Centered System Design; UCSD; Användbarhet; Databas; Databassystem; Utveckling; Användartest; Webbapplikation; Webbutveckling; Användbarhetsriktlinjer; Människa-Datorinteraktion; MDI; Grafiskt Användargränssnitt; Användarvänligt Gränssnitt; Användarcentrerad Systemdesign; ACSD;

  Sammanfattning : This project consisted of the development of a web based participant database system to replace a spreadsheet based one for the project “Vi Ses! Språkvänner i Linköping” and the evaluation of it. The design and implementation was done iteratively using a collection of usability guidelines as well as the results of a set of user tests. LÄS MER