Sökning: "Grafiskt gränssnitt"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade orden Grafiskt gränssnitt.

 1. 1. Ett gränssnitt för en lättare användning : En kvalitativ studie om en mobilspårningsapplikations gränssnitt och vilka element som behöver utvecklas

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Joakim Olin; Bryan Wahlgren; [2022]
  Nyckelord :Foggs behavior model FBM ; Triggers; Ability; GPS tracking application; Interface; Foggs beteendemodell FBM ; Triggers; Förmåga; GPS-spårningsapplikation; Gränssnitt;

  Sammanfattning : I takt med att ägandet av smartphones ökat samt att tekniken utvecklats så har det blivit allt mer förekommande med spårning av GPS-enheter. Användningen innefattar flera områden som exempelvis berör spårning av djur, fordon och människor. LÄS MER

 2. 2. A Graphical User Interface For The Hanabi Challenge Benchmark

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Van Hoa Nguyen; [2021]
  Nyckelord :Hanabi; GUI; HCI; Theory of Mind; Artificial Intelligence; Cooperative; Multi-Agent; Hanabi; GUI; HCI; Theory of Mind; Artificiell Intelligens; Kooperativ; Multi-Agent;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver utvecklingen av ett grafiskt gränssnitt för utvärderingsverktygetHanabi Challenge Benchmark. Utvärderingsverktyget grundar sig på det populärakortspelet Hanabi och presenterar sig själv som en ny riktlinje för forskningav artificiell intelligens med fokus på multi-agentbaserade kooperativa utmaningar. LÄS MER

 3. 3. An application that creates loops out of audio recordings

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Jinwoo Yu; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En applikation för mobila enheter skapades för en målgrupp som bestod av barn i åldern 6–10 år. Applikationen ingick som en del av en större applikation som hette Clappen, som bestod av flera mindre applikationer. LÄS MER

 4. 4. Software Platform for Design and Management of Real-time Data from Microneedle-based Wearable Sensors : A front-end (iOS) and a server-side (Node.js) implementation for an IoT system

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Arasp Keighobad; Faruk Bugra Demirel; [2021]
  Nyckelord :Microneedle-based sensors; IoT; REST; MVVM; Mikronålsbaserade kliniska sensorer; IoT; REST; MVVM;

  Sammanfattning : Wearable Microneedle (MN)-based sensors have been developed in a joint collaboration between KTH and KI in order to potentially replace invasive clinical tests such as arterial blood gas measurement. For research purposes, an IoT software platform is needed for convenient real- time observation/calibration of raw data, and observation of calibrated concentrations. LÄS MER

 5. 5. JoyTilt : Beyond GUI App Design for Embodied Experience of Controlling a Robot Vacuum Cleaner

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jura Miniotaité; [2021]
  Nyckelord :Domestic robots; Embodied Design; Gestures.;

  Sammanfattning : Domestic IoT appliances like smart speakers, smart locks and robot vacuum cleaners are usually connected through smartphone apps to provide additional functionality and remote control. Although smartphones have many different sensors and actuators, these apps provide a primarily graphical user interface with these appliances. LÄS MER