Sökning: "Grafting"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Grafting.

 1. 1. Electrode modification based on electrochemical grafting with p-carboxybenzene diazonium couple with an in situ deposition of bismuth for detection of lead and cadmium using square wave anodic stripping voltammetry

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Thi Ngoc Huyen Nguyen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Reproductive Potential Difference of Artificially Inseminated and Naturally Mated Honey Bee Queens (Apis mellifera L.)

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG)

  Författare :Md. Abul Hasnat; [2018]
  Nyckelord :honeybees; queen bees; inferior queen; reproductive potentiality; artificial insemination;

  Sammanfattning : Apis mellifera L. is the only commercially cultivated bee species in Bangladesh nowadays and has been practicing for migratory beekeeping since 1990. Notably, without taking initiatives to improve the bee stocks, intensified beekeeping has been making the species vulnerable to different threats of diseases, pests and inbreeding depression. LÄS MER

 3. 3. Nano-Graphene Oxide Surface-Functionalized Poly(e-caprolactone) Scaffolds with Drug Delivery Capability

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Yao Jenevieve Linell; [2018]
  Nyckelord :Poly e-caprolactone PCL ; aminolysis; graphene oxide; tissue scaffolds; ciprofloxacin;

  Sammanfattning : Grafenoxid (GO) ar en lovande kandidat som nano-tillsats i medicinska byggnadsstallningar for benregenerering. GO kan forbattra den biologiska kompatibiliteten och osteogena prestandan hos polymerbaserade byggstallningar, och ocksa vasentligt bidra till forbattringen av materialets mekaniska egenskaper. LÄS MER

 4. 4. Jönsas fruktträdgård i Äskhults by - historia och framtid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Matilda Hjalmarsson; [2016-06-07]
  Nyckelord :Äppelsådd; kulturvård; trädgårdshistoria; agrarhistoria; trädgårdshantverk; äppelodling; Äskhult; kulturreservat; fruktselektion; biologiskt kulturarv; biological cultural heritage; apple sowing; horticultural history;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, 15 hp, 2016.... LÄS MER

 5. 5. Patienters erfarenheter av att ha genomgått en kranskärlsoperation

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Jenny Isaksson; Elsa Fransson; [2016]
  Nyckelord :Coronary artery bypass grafting; patient; experience; recovery;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enkranskärlsoperation är ett behandlingsalternativ till dem som har en kranskärlssjukdom. Den utförs främst vid komplicerade fall och innebär att med nya kärl skapa en förbindelse förbi det förkalkade kranskärlet runt hjärtat. Operationen är stor och påfrestande, och innebär flera förändringar i livet. LÄS MER