Sökning: "Grafting"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet Grafting.

 1. 1. Reproductive Potential Difference of Artificially Inseminated and Naturally Mated Honey Bee Queens (Apis mellifera L.)

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG)

  Författare :Md. Abul Hasnat; [2018]
  Nyckelord :honeybees; queen bees; inferior queen; reproductive potentiality; artificial insemination;

  Sammanfattning : Apis mellifera L. is the only commercially cultivated bee species in Bangladesh nowadays and has been practicing for migratory beekeeping since 1990. Notably, without taking initiatives to improve the bee stocks, intensified beekeeping has been making the species vulnerable to different threats of diseases, pests and inbreeding depression. LÄS MER

 2. 2. Rotsjukdomar på tomat : växtskyddsåtgärder för bekämpning av Pyrenochaeta lycopersici och Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici på ekologisk tomat

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Författare :Stina Moritz; [2017]
  Nyckelord :krokrot; fusarium rot- och stambasröta; växtpatogen; antagonist; inokulum; växthus;

  Sammanfattning : Jordburna växtpatogener kan orsaka stora skörd- och kvalitetsförluster i växthusproduktion. Korkrot orsakat av Pyrenochaeta lycopersici och fusarium rot- och stambasröta orsakat av Fusarium oxysporum f.sp. radicis- lycopersici (Forl) är de viktigaste rotsjukdomarna på tomat. LÄS MER

 3. 3. Jönsas fruktträdgård i Äskhults by - historia och framtid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Matilda Hjalmarsson; [2016-06-07]
  Nyckelord :Äppelsådd; kulturvård; trädgårdshistoria; agrarhistoria; trädgårdshantverk; äppelodling; Äskhult; kulturreservat; fruktselektion; biologiskt kulturarv; biological cultural heritage; apple sowing; horticultural history;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, 15 hp, 2016.... LÄS MER

 4. 4. Patienters erfarenheter av att ha genomgått en kranskärlsoperation

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Jenny Isaksson; Elsa Fransson; [2016]
  Nyckelord :Coronary artery bypass grafting; patient; experience; recovery;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enkranskärlsoperation är ett behandlingsalternativ till dem som har en kranskärlssjukdom. Den utförs främst vid komplicerade fall och innebär att med nya kärl skapa en förbindelse förbi det förkalkade kranskärlet runt hjärtat. Operationen är stor och påfrestande, och innebär flera förändringar i livet. LÄS MER

 5. 5. Functionalization of Upsalite® by aminosilane deposition from gas phase

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Oorganisk kemi

  Författare :Alexander Grahn; [2016]
  Nyckelord :Upsalite®; aminosilane; APTMS; APTS; ALD; VPG; functionalization; hydrolytic stability; XPS;

  Sammanfattning : The use of desiccant materials is crucial in many applications, such as dehumidification rotors, in OLED screen and as desiccant materials in dish washers, for example. Upsalite® is a novel, anhydrous, micro-mesoporous, and large surface area structure consisting of amorphous magnesium carbonate which has been shown to exhibit a good water sorption capacity. LÄS MER