Sökning: "Grahn"

Visar resultat 1 - 5 av 303 uppsatser innehållade ordet Grahn.

 1. 1. Global Sustainable Urban Development : A study of SDG no. 11 in South Korea and Vietnam

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Beatrice Grahn; [2021]
  Nyckelord :Sustainable Development Goals; Urban Development; South Korea; Vietnam; Global IR;

  Sammanfattning : The field of International Relations is Western-centric through its main theories, which risks undermining the development of non-Western countries. This thesis aims to implement the alternative analytical, non-Western approach of Global IR through a Comparative Case Study of South Korea and Vietnam to analyse the so-called ‘global’ Sustainable Development Goals through two research questions: How have South Korea and Vietnam managed to fulfil SDG no. LÄS MER

 2. 2. Local and remote team cohesion effect on performance in the software industry

  Magister-uppsats,

  Författare :Alexandre Martins; Karl-Johan Grahn; [2021]
  Nyckelord :software development; team cohesion; team performance; LSM; DEA; remote; local;

  Sammanfattning : Background:The COVID-19 pandemic forced many companies to transition to remote work, whichhas created a social distance among team members that may affect team performance. Altough previousstudies have examined the relationship of team cohesion and team performance, few have looked into thequestion whether remote work affects team performance. LÄS MER

 3. 3. A study of optical properties of various materials as a tool in the process for designing a luminaire

  Magister-uppsats, KTH/Ljusdesign

  Författare :Kajsa Grahn; [2021]
  Nyckelord :materials; luminaire; luminaire design; artificial light; optical properties; domestic environments; design process.;

  Sammanfattning : Overlooking the important role materials, in relation to light, have in interior design and architecture is not so uncommon. However, materials are not only important for understanding light in architecture, but also in product design since all objects within a space contribute to its visual character and spatial appearance. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt: En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Katja Drakenberg Grahn; Emma Köpman; [2021]
  Nyckelord :Experiences; heart failure patients; literature review; self-care; Egenvård; hjärtsviktspatienter; litteraturöversikt; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt förekommer hos ungefär 2 % av Sveriges befolkning och har hög dödlighet bland äldre. Hjärtsviktspatienter har ett försämrat hälsotillstånd samt sämre livskvalitet relaterat till symtombilden. Egenvård är en betydelsefull del av behandlingen vid hjärtsvikt. LÄS MER

 5. 5. Bemötande och relationer till vårdnadshavare i förskolan. : Utifrån ett relationellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Elenor Grahn; [2021]
  Nyckelord :Relationer; samverkan; deltagande och trygghet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att försöka lyfta fram mer vetskap kring förskollärarnas bemötande och relationerna till barnen och vårdnadshavare i förskolan. Jag har använt mig av semistrukturerade kvalitativa intervjuer, där både förskollärare och vårdnadshavare har varit deltagande. LÄS MER