Sökning: "Grammar education"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden Grammar education.

 1. 1. CHALLENGES AND COMPETENCE IN TEACHING IN INCLUSIVE CLASSROOMS IN RWANDA

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Marie Delphine Kwizera; [2021-08-16]
  Nyckelord :Inclusive education; Teacher Competence; Rwanda;

  Sammanfattning : Aim: The study explores Rwandan teachers’ perspectives on competencies they have for teaching in inclusive classrooms, the support teachers need to develop their competencies, and the challenges they face in inclusive schools in Rwanda.Theory:Danielson’s Framework for Teaching builds the theoretical framework for this research. LÄS MER

 2. 2. Grammatikundervisningens betydelse för grundskoleelevers skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Josefin Brundin; Emma Helsing; [2021]
  Nyckelord :Skrivutveckling; grammatik; skrivande; undervisning; förstaspråk L1 .;

  Sammanfattning : Syftet med översikten är att undersöka huruvida grammatikundervisning har någon effekt på elevers skrivande och i sådana fall vilken typ av grammatikundervisning som ger störst effekt. Vi har som utgångspunkt utgått från äldre forskning som visar att grammatik inte har någon effekt på elevers skrivutveckling. LÄS MER

 3. 3. Using Corrective Feedback to Improve Grammatical Accuracy in Student Writing in the EFL Classroom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Alexander Rau; Caroline Johansson; [2021]
  Nyckelord :Grammar; ESL; EFL; SLA; Corrective Feedback; Accuracy; Writing Skills; Indirect Feedback; Direct Feedback; Focused Feedback; Unfocused Feedback; Meta-linguistic Feedback; Dynamic feedback;

  Sammanfattning : With the rise of English as the go-to language in the world, it has also become an important subject in the Swedish education system, aimed at preparing students for the English requirements expected of them in higher education and business. However, communication and content have become the main focus in the classroom, with grammar and accuracy being judged as variably important from teacher to teacher. LÄS MER

 4. 4. Flerspråkighet som en resurs i svenskundervisningen : En kvalitativ studie om flerspråkiga elevers inlärning av det svenska språket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Marigona Racaj; [2021]
  Nyckelord :Multilingualism; native-born students; foreign-born students; intercultural teaching; second language learning; Flerspråkighet; inrikes födda elever; utrikesfödda elever; interkulturell undervisning; språkutveckling; andraspråksinlärning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är ge ett kunskapsbidrag om hur några gymnasielever upplever att deras flerspråkighet inkluderas i svenskundervisningen för att främja språkutvecklingen. För att uppnå syftet har följande frågor besvarats: Hur upplever de inrikes- och utrikesfödda eleverna sin flerspråkighet och hur talar de om sin flerspråkighet? Vilka språkliga aspekter upplever de inrikes- och utrikesfödda eleverna påverkar inlärningar av det svenska språket? Hur upplever de inrikes- och utrikesfödda eleverna att deras flerspråkighet tas tillvara i svenskundervisningen? Studien tar sin utgångspunkt i den sociokulturella teorin där språket har en viktig funktion för elevernas inlärning. LÄS MER

 5. 5. The Impact of MALL on English Grammar Learning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Elina Johansson; Marija Cukalevska; [2021]
  Nyckelord :MALL; Mobile-Assisted Language Learning; grammar; ESL; English as a second language; EFL; English as a foreign language; language learning; student attitude; student perceptions; student thoughts; student beliefs;

  Sammanfattning : The purpose of this paper was to explore how grammar learning in the English as a second or foreign language classroom can be improved. Our aim was twofold: (1) to investigate the possible effect of implementing Mobile-Assisted Language Learning (MALL) on students’ grammar learning in the Swedish upper secondary level education, and (2) to find out what students’ attitudes are towards such an implementation and how it can impact student motivation. LÄS MER