Sökning: "Grammatik regler"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Grammatik regler.

 1. 1. Grammatikpolisen - En kvalitativ undersökning av de vanligast förekommande grammatiska misstagen i Eng5 i två klasser i gymnasieskolan, dess betydelse för textens kvalitet samt kopplingar till kunskapskrav och centralt innehåll.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kerstin Elmqvist; [2020]
  Nyckelord :Elevtexter engelska 5; Engelska 5 och grammatiken; Grammatiska fel i elevtexter; Grammatikundervisning engelska 5; Vikten av grammatiken i engelska 5;

  Sammanfattning : Abstract Detta examensarbete undersöker de vanligaste grammatiska felen som elever i två klasser i engelska 5 på gymnasiet gör i sina texter. Elevtexterna är producerade av totalt 22 elever i två klasser på en gymnasieskola i södra Skåne. De tydligaste misstagen och de vanligaste är olika slags fel i verbhanteringen. LÄS MER

 2. 2. Andra och tredjespåksinlärning med fokus mot grammatik i Sveriges grundskola: Spanska som moderna språk M2SP : Felanalys av grammatiska fel för Pretérito Perfecto (perfekti dåtid) vid skriftlig produktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Anton Olsson; [2020]
  Nyckelord :M2SP; andra och tredjespråksinlärning; morfologisk felanalysmodell; grammatik; Pretérito Perfecto; formativt arbetssätt i skrivprocessen.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att analysera förekomst och frekvens av skriftliga fel för det inkluderademomentet i grammatikundervisning för språkval spanska i årskurs 8–9; Pretérito Perfecto(motsvarar svenskans perfekt i dåtid). Vidare syften är att jämföra vilkeninformationsöverföring som sker mellan modersmålet och målspråket och dess relation tillgrammatikinlärning. LÄS MER

 3. 3. Perception of procedurally generated virtual buildings

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Karl Gylleus; [2018]
  Nyckelord :Procedural; Generation; Buildings; Modeling; Virtual; Grammar; Perception; Procedurell; Generation; Byggnader; Modellering; Virtuell; Grammatik; Perception;

  Sammanfattning : Due to the high amount of time it takes to manually design virtual buildings and cities it is often desired to automate the process. Procedural modeling is a way to achieve this by algorithmically generating buildings. By using inverse generation procedural descriptions of buildings can be extracted from a given model. LÄS MER

 4. 4. Metoder och arbetssätt för skrivmomentet i ämnet engelska : En studie av metoder och arbetssätt som högstadielärare uppfattar leder till måluppfyllelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Maria Jönsson; [2017]
  Nyckelord :Writing; English as a second language; methods; ways of working; writing; Skriva; engelska som andraspråk; metoder; arbetssätt; skrivutveckling;

  Sammanfattning : The aim of this study is to research which methods and ways of working some upper secondary school teachers look upon as increasing goal attainment when it comes to writing in English as a second language. The following questions are answered: Which are, according to the interviewed teachers, the most crucial elements that need teaching when it comes to successfully teaching pupils in writing in English as a second language? How do the interviewed teachers think teaching these crucial elements should be carried out? Which types of adaptations are most suitable for pupils who have difficulties attaining educational goals or show their ability to write in English. LÄS MER

 5. 5. Vart tog grammatiken vägen? : Ett sökande efter grammatikinslag i läroböcker i tyska från 1960 tills idag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Maria Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Tyska; språkdidaktik; grammatik; läromedel;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har jag undersökt hur grammatikens roll i läromedel i tyska i åk 7 har förändrats från 1960-talet och fram tills idag. Synen på grammatikens roll i språkinlärning har ändrats mycket. På 1960-talet levde en traditionell syn kvar, där reglerna är viktiga i sig. Idag är det kommunikativa inslaget dominerande. LÄS MER