Sökning: "Grammatik"

Visar resultat 1 - 5 av 433 uppsatser innehållade ordet Grammatik.

 1. 1. Initiala annex i en teckenbaserad konstruktionsgrammatik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Viktoria Strandberg; [2019-02-04]
  Nyckelord :förfält; initialt annex; initial dislokation; fritt initialt annex; informationsstruktur; konstruktionsgrammatik; Sign-based Construction Grammar; teckenbaserad konstruktionsgrammatik; talspråk;

  Sammanfattning : Initiala dislokationer (ID) och fria initiala annex motsvarande fria adverbial i den inre satsen (FIA) är båda strukturer med ett led framför den inre satsen. Medan ID även har en pronominell kopia inuti den inre satsen som syftar på det initiala ledet, finns inget sådant led i den inre sats som följer på FIA. LÄS MER

 2. 2. MANGA, ORTOGRAFI OCH ÖVERSÄTTNING. En karaktärs- och översättningsanalys av Yotsuba från Yotsuba&!

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Niklas Sjöberg; [2019-01-28]
  Nyckelord :japanska; Yotsuba !; översättning; ortografi; manga;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att analysera karaktären Yotsuba från mangan Yotsuba&!, hennes språkegenskaper och hur de har översatts till svenska, för att förhoppningsvis bidra till framtida översättningar av japansk manga till svenska. Det teoretiska ramverket för denna uppsats kommer att vara grundat i översättningsteorin skopos, Hasegawas beskrivning och kategorisering av översättningstekniker och Kinsuis rollspråkskoncept. LÄS MER

 3. 3. Grammatikdiskurser på mellanstadiet : En studie av fyra lärares syn på grammatik och grammatikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Frida Svanberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker fyra mellanstadielärares syn på grammatik. De fyra lärarna är behöriga i ämnet svenska, och intervjuerna rymmer utöver lärarnas syn på grammatik även frågor om hur de säger sig undervisa i grammatik och vilket syfte grammatikundervisning fyller. LÄS MER

 4. 4. Codeswitching in the Swedish EFL classroom : A comparative study of teachers’ views and practices regarding first language use and related guidelines

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Rickard Nilsson; [2019]
  Nyckelord :codeswitching; EFL classroom; teachers’ beliefs; teachers’ practices; national guidelines; kodbyte; engelskundervisning; lärares tro; lärares bruk; nationella styrdokument;

  Sammanfattning : In this qualitative case study, the beliefs and practices regarding codeswitching in the EFL classroom are compared between selected teachers of English in upper-secondary and compulsory school (school years 7-9) from Sweden. Through semi-structured interview questions, the data were collected from six teachers from each of the respective levels of education. LÄS MER

 5. 5. "Om man skriver dem istället för de så flyger jag i taket" : på spaning efter språkpolisen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Elin Holmqvist; [2019]
  Nyckelord :språkriktighet; språkriktighetsfel; språkfel; språkpolis; policing; språkbruk; språkattityd; språknormer;

  Sammanfattning : I den här studien har jag undersökt om särskilda grupper av människor reagerar starkare än andra på språkriktighetsfel. Jag har undersökt om det finns ett samband mellan ålder, kön, utbildning och språkattityder, och hur en person reagerar på språkriktighetsfel i skrivet språk. LÄS MER