Sökning: "Grammatik"

Visar resultat 1 - 5 av 604 uppsatser innehållade ordet Grammatik.

 1. 1. Övning ger färdighet! - Ger övning färdig- het? - Övning färdighet ger. : En studie av läroböckers grammatikkapitel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Caroline Ahlstrand; [2022]
  Nyckelord :Grammar; grammar teaching; textbooks; exercises; Grammatik; grammatikundervisning; läroböcker; övningar;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att studera läroböckers upplägg och presentation av grammatikunder- visning i läroböcker riktade mot gymnasieskolan. En innehållsanalys har tillämpats för att uppnå syftet med denna undersökning och till grund för detta har sex läroböcker skrivna för gymnasieskolans kurs svenska 2 använts. LÄS MER

 2. 2. Har grammatiken fastnat i gamla hjulspår? : En läromedelsanalys med syfte att undersöka hur grammatik framställs i läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Sandra Eriksson; Sara Åkerlund; [2022]
  Nyckelord :traditionellt perspektiv på grammatik; funktionellt perspektiv på grammatik; svenska 2; läromedel;

  Sammanfattning : This study aims to investigate different aspects of grammar in six textbooks designed for the Swedish course 2 in Upper secondary school. The study also intends to examine the textbooks representation of traditional and functional perspectives on grammar by using the method discourse analysis with both qualitative and quantitative aspects. LÄS MER

 3. 3. Hur talar lärarhandledningarna tilllärare och elever? : – Kompositioner och relationer i skolämnet svenska med inriktning årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Julia Hemmingsson; Ebba Vikman; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka olika möjliga användningar som framkommer i lärarhandledningar för ämnet svenska i årskurs 1. Två lärarhandledningar analyserades, Den magiska kulan (Felth Sjölund et al., 2011) och Livet i bokstavslandet (Alatalo, 2018). LÄS MER

 4. 4. Ovtta nubbingielat sámegielčálli teavsttaid guorahallan gielalaš hástalusaid oaidninguovllus

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Linda Marie Wågström Sevä; [2022]
  Nyckelord :Árbegiella; eatnigiella; L1 vuosttasgiella; L2 nubbigiella; SLA nuppigiela oččodeapmi; davvisámegiella; ruoŧagiella; giellaoahppa; morfologiija; syntáksa; dáhpáhusdutkan; Arvsspråk; modersmål; förstaspråk; andraspråk; SLA andraspråksinlärning; nordsamiska; svenska; grammatik; morfologi; syntax; fallstudie;

  Sammanfattning : Mun lean dahkan dáhpáhusdutkamuša mas lean buohtastahttán ja gielalaččat guorahallan njeallje teavstta maid lea čállán okta árbegielatčálli. Teavsttaid čállis lea davvisámegiella nubbingiellan ja ruoŧagiella eatnigiellan. LÄS MER

 5. 5. Perspektiv på flerspråkighet : – En studie om läsbarhet för flerspråkiga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Amanda Arvidsson; Sofie Wallin; [2022]
  Nyckelord :Läsbarhet; läromedel; flerspråkighet; systematisk funktionell grammatik; funktionell analys; Mysterier på äppelstigen; Magiska kulan;

  Sammanfattning : I denna uppsats har vi genom en komparativ kvalitativ metod granskat läromedel som utformats för läsinlärning och är publicerade med ett spann på nio år. Materialet avser böckerna Mysterier på äppelstigen (2020) och Den magiska kulan (2011). LÄS MER