Sökning: "Grammatikforskning"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Grammatikforskning.

 1. 1. "Grammatik är ett känsligt ämne. Man kan inte bara komma in och ändra" : Grammatikforskningens förankring i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Anna Ericsson; Maja Shaffeir; [2009]
  Nyckelord :grammar education; functional grammar; traditional grammar; grammar research; grammatikundervisning; funktionell grammatik; tradtionell grammatik; grammatikforskning;

  Sammanfattning : Den teoretiska utgångspunkten i denna studie är den skolnära forskning som bedrivs inom grammatikämnet. Denna har mening först när den tillämpas och syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka om och i så fall hur svensklärare i grundskolans senare år tar del av forskning som rör grammatikundervisning samt om och i så fall hur forskningen påverkar deras undervisning. LÄS MER

 2. 2. Grammatikens vara eller icke vara

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Madelen Hansson; Andreas Pehrsson; [2008]
  Nyckelord :grammatik; grammatikundervisning; funktionell grammatik; språklig medvetenhet;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur grammatikundervisningen kan se ut i årskurserna 2 och 5. Vi har även haft för avsikt att undersöka hur lärarna tolkar styrdokumenten och varför de anser att eleverna ska lära sig grammatik. Vi har genom metoderna kvalitativ intervju och observation genomfört vår empiriska undersökning. LÄS MER