Sökning: "Granberg"

Visar resultat 1 - 5 av 236 uppsatser innehållade ordet Granberg.

 1. 1. K2 eller K3? En kvantitativ studie som undersöker samband mellan soliditet, omsättningstillväxt och branschtillhörighet hos mindre onoterade företag och deras benägenhet att frivilligt tillämpa K3

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ofelia Granberg; Isabelle Berner; [2023-02-21]
  Nyckelord :K2; K3; redovisningsregelverk; soliditet; omsättningstillväxt; immateriella tillgångar; komplexitet; Bokföringsnämnden;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: I Sverige kan mindre onoterade företag välja mellan att tillämpa det regelbaserade redovisningsregelverket K2 och det principbaserade regelverket K3. K3 har ett användarperspektiv som gör att det lämpar sig bättre som beslutsunderlag för företagets intressenter, men är samtidigt mer komplicerat och resurskrävande, varför en avvägning mellan kostnad och nytta måste göras. LÄS MER

 2. 2. Engelskspråkig barnlitteratur och genusnormer i undervisningen för årskurs F-3, en forskningsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Agnes Granberg; Michelle Kuru; [2023]
  Nyckelord :Children’s literature; gender; strategies; methods; pedagogy; gender awareness; gender stereotypes; norms; education; Sweden; ESL; EFL and English;

  Sammanfattning : This research overview describes the potential of children’s literature in English and how it can be used in teaching for grades 1 to 3, including preschool, to make students aware of gender norms and gender stereotypes. This topic is important due to the Swedish school's value-based mission. LÄS MER

 3. 3. Scott J. Shapiros rättsliga planeringsteori : en uppdatering av det rättspositivistiska projektet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Granberg; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Etnicitet, rasism och ras enligt läroböckerna : En inramningsteoretisk innehållsanalys om hur etnicitet, rasism och ras teoretiseras i läroböcker för sociologi på gymnasieskolan

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Paulina Granberg; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate which theoretical understandings ofethnicity, racism and race are expressed in textbooks that deal with ethnicityand are aimed at teaching sociology at upper secondary school. The study is aqualitative content analysis based on frame theory. LÄS MER

 5. 5. BeReal är verkliga livet, och det här livet är utan filter : En kvalitativ studie om unga kvinnors framställning och upplevelser på BeReal jämfört på andra sociala medier, såsom Instagram och Snapchat

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jaycel Vi Aruta; Amanda Granberg; [2022]
  Nyckelord :BeReal; sociala medier; funktioner; BeReal begränsningar; normer; framställning; social jämförelse.;

  Sammanfattning : Showing a dream life on social media where everything must be nice, glamorous, and perfect has become the norm. The problem with this is that it creates pressure to show a fun and eventful life, which have shown that it can lead to comparisons. In 2020, the new app BeReal was launched whose basic idea is to break this norm. LÄS MER