Sökning: "Grand strategy"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Grand strategy.

 1. 1. A Strategic Move Towards Power? : A critical discourse analysis of how national leaders of China and the United States frame their foreign trade policies in the trade war

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Felicia Arpzell; [2020]
  Nyckelord :Foreign trade policies; China; The United States; Trade war; Critical discourse analysis; Grand Strategy; Realism; Hegemony; Power;

  Sammanfattning : By using critical discourse analysis, the purpose of this thesis has been to reveal the hidden power relation behind the discourse on foreign trade policies in the context of the trade war and to examine if grand strategies can be identified in the discourses. The thesis has thus focused on what discourses the national leaders of the United States and China have created and how different words and concepts have been used to form a national strategy on foreign trade policies in the context of the trade war. LÄS MER

 2. 2. Mahan in a New Millennium

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Peter Thomsson; [2020]
  Nyckelord :Seapower; naval strategy; maritime strategy; Mahan; event study;

  Sammanfattning : In 1890, the American naval officer and scholar Alfred Thayer Mahan formulated as a theory that seapower brings prosperity. This thesis in War Science tests whether Mahan’s theory remains valid in the modern day. A multi-disciplinary approach is taken, wherein a financial event study method is employed for hypothesis testing. LÄS MER

 3. 3. Analyse des deux traductions françaises du roman Solstorm d’Åsa Larsson

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Franska

  Författare :Hugo Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Åsa Larsson; polar; traduction; retraduction; Horreur Boréale; Les nouveaux prophètes; hypothèse de Berman;

  Sammanfattning : L’auteure suédoise Åsa Larsson a eu un grand succès en France avec ses polars avec le personnage principal Rebecka Martinsson, contribuant à la compréhension interculturelle entre la France et la Suède pendant les dernières 15 années. La première oeuvre dans la série de Rebecka Martinsson, Solstorm, a été traduite en français pour la première fois en 2006 sous le titre Horreur Boréale, et retraduite en 2020 sous le titre Les nouveaux prophètes. LÄS MER

 4. 4. Making the Game Wiki Obsolete : Improving Approachability in Grand Strategy Games

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Timmy Eklund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore and investigate the possibility of improvements in approachability and player retention, in Grand Strategy games. This is important for game developers to be able to develop games more suited to a wider audience. LÄS MER

 5. 5. Skillnadernas begränsning : En studie i skillnadernas betydelse för fördjupat svenskt-norskt militärt samarbete

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Gustav Christoffersson; Niklas Sundelin; [2020]
  Nyckelord :Grand strategy; security policy; Norway; Sweden; defence cooperation; military cooperation; EU; NATO; UN; transatlantic link; NORDEFCO; Säkerhetspolitik; säkerhetsstrategi; Norge; Sverige; försvarssamarbete; militärt samarbete; Försvarsmakten; EU; Nato; transatlantiska länken; Nordefco;

  Sammanfattning : Den säkerhetspolitiska situationen i Norden var under kalla kriget låst i kampen mellan öst och väst. Detta innebar att respektive lands möjligheter att fritt välja säkerhetsstrategi var begränsad. Först efter slutet på kalla kriget öppnade sig denna möjlighet och länderna kunde även se sig om efter nya samarbeten och partners. LÄS MER