Sökning: "Grand strategy"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Grand strategy.

 1. 1. Student Perspectives of Social Media Brands: Facebook and Instagram : Factors Influencing Brand Success

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Amanda Johnsson Östergren; Linnea Alldrin; [2019]
  Nyckelord :Brand; Brand Identity; Brand Image; Brand Personality; Brand Perception; Brand Strategy; Brand Value; Brand Equity; User Image; Consumers; Factors of Success; Influence; Social Network; Social Media; Students.;

  Sammanfattning : Branding is an influential aspect a company can have to gain the attention of their customers. It is often said that, “Your brand is your promise to your customer”, because the brand is a confirmation that the product or service you are selling matches the expectations of the customer and their wants or needs (Grosdidier, 2012). LÄS MER

 2. 2. Gemensamt mål eller gemensamma medel? : En komparativ textanalys av svensk och finsk säkerhetsstrategi efter kalla krigets slut och dess konsekvenser för det svensk-finska försvarssamarbetet.

  Kandidat-uppsats, ;

  Författare :Linus Anderssson; Fredrik Karlberg; [2019]
  Nyckelord :grand strategy; security policy; Finland; Sweden; cold war; military cooperation; EU; NATO; UN; transatlantic link; militarily non-aligned; säkerhetspolitik; säkerhetsstrategi; vidgat säkerhetsbegrepp Finland; Sverige; kalla kriget; militärt samarbete; Försvarsmakten; EU; Nato; FN; transatlantiska länken; militärt alliansfritt;

  Sammanfattning : COMMON ENDS OR COMMON MEANS? The Cold War is over and Sweden and Finland are starting to deal with the new security enviroment that has emerged. Grand Strategy in both countries is changing to meet the new Europe and surroundings. LÄS MER

 3. 3. En grand mobilisering - En studie om intressenters påverkan på organisatoriska beslut

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Sara Ericsson; William Lind; [2018]
  Nyckelord :Grand Hôtel; mobilization; corporate social responsibility; intangible assets; legitimacy; citizenship; strategy; brand communications; social media; Twitter; strategic communication; stakeholder; Social Sciences;

  Sammanfattning : Mobilization via social media has the power to change organizational strategies and behavior. This study examines what types of communicative strategies stakeholders use to initiate an organizational change via social media. A qualitative textual analysis was conducted, consisting of 449 posts on Twitter and one press release from Grand Hôtel. LÄS MER

 4. 4. Strategisk chock : Påverkan i svensk säkerhetsstrategi under tio år

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Christofer Lennings; Emir Kadric; [2018]
  Nyckelord :Grand strategy; security strategy; strategic shock; defense bills; Sweden; Russia; Georgia; Crimea; strategi; säkerhetsstrategi; strategisk chock; försvarsbeslut; Georgien; Krim; Sverige; militärstrategi;

  Sammanfattning : Under det senaste decenniet har Ryssland nyttjat det militära maktmedlet mot forna sovjetstater i syfte att uppnå politiska målsättningar. Skälen till detta är troligtvis flera, där Natos och EUs expandering till Rysslands närmaste intressesfär antas utgöra en väsentlig drivkraft. LÄS MER

 5. 5. Characters as Resources : How Players Relate to Characters in Crusader Kings II

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Linnéa Thimrén; [2017]
  Nyckelord :strategy game; role-playing game; continuity; personification; narrative; characters; parasocial relationships; resources;

  Sammanfattning : In this study, an overview is presented regarding how the mechanics in a resource-based game, specifically Crusader Kings II (Paradox Development Studio 2012), might affect the player's connection to the characters in the game. The study introduces conventions prevalent in grand strategy games, roleplaying games as well as literature theory. LÄS MER