Sökning: "Granholm"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade ordet Granholm.

 1. 1. Den formella och informella styrningens påverkan på social hållbarhet : En kvalitativ studie ur anställdas perspektiv i bankbranschen

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Matilda Lind; Sandra Granholm; [2022]
  Nyckelord :Management control systems; Formal control; Informal control; Social sustainability; Work environment; Verksamhetsstyrning; Formell styrning; Informell styrning; Social hållbarhet; Arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Styrningen inom företag är en viktig aspekt för att påverka företagets resultat. Verksamhetsstyrning finns i alla organisationer och är ledningens åtgärder föratt ta vara på samtliga resurser inom organisationen för att nå uppsatta mål. Verksamhetsstyrning delas in i formell styrning och informell styrning. LÄS MER

 2. 2. Fysikundervisning på lekplatsen : Möjligheter och utmaningar med lekplatsfysik i de tidiga skolåren

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Johanna Granholm; [2022]
  Nyckelord :investigating education; outdoor education; physics; playground physics; undersökande arbetssätt; utomhusundervisning; fysik; lekplatsfysik;

  Sammanfattning : Scientific concepts can be abstract for students in the younger school years. By using the playground that is a part of students’ everyday life you can investigate physical phenomena in a way that are close to the students. LÄS MER

 3. 3. Vårdgivares kommunikation med föräldrar vars barn vårdas på sjukhus : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Evelina Eriksson; Karin Granholm; [2022]
  Nyckelord :Kommunikation; föräldrars upplevelser; barn som vårdas på sjukhus; familjefokuserad omvårdnad;

  Sammanfattning : Introduction: When a child needs hospital care the parents can feel stress and anxiety. The parent’s feelings can have an effect on the child’s wellbeing and therefore the healthcare staff and the parents should work in a team for the child's good health. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar vuxna patienters följsamhet till egenvårdsråd vid Diabetes typ 2

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Jerry Granholm; Gabriella Björk; [2022]
  Nyckelord :Compliance; Self-care; Type 2 diabetes; Diabetes typ 2; Egenvård; Följsamhet;

  Sammanfattning : Bakgrund Patienter med diabetes typ 2 kan reducera riskerna för framtida komplikationer som till exempel hjärtsjukdomar och stroke med hjälp av egenvård. En förbättring av följsamhet till egenvård kan leda till ett minskat lidande hos patienten och bidra till en bättre livskvalitet. LÄS MER

 5. 5. Life is shit and then you die : Humor, igenkänning och döden i Terry Pratchetts Mort och Christopher Moores A Dirty Job

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Emma Granholm; [2022]
  Nyckelord :humor; death; recognition; Terry Pratchett; Christopher Moore; literature didactic; Mort; A Dirty Job; humor; döden; igenkänning; Terry Pratchett; Christopher Moore; litteraturdidaktik; Mort; A Dirty Job;

  Sammanfattning : In this essay, I am analyzing how recognition occurs through humor in the two novels: Mort, by Terry Pratchett, and A Dirty Job, by Christopher Moore. This is with the intention to add more ways of using literature to speak about difficult topics such as death, in the Swedish secondary school. LÄS MER