Sökning: "Granskning av utvärdering"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden Granskning av utvärdering.

 1. 1. Uppnås effektiv grannsamverkan via digitala verktyg? En utvärdering av mobilapplikationen Coyards i Staffanstorps kommun

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Clara Nilsson; Ellen Berglund Molin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : År 2015 blev Staffanstorps kommun pilotkommun för trygghetsprojektet Coyards. Verktyget ämnar utifrån att utifrån en mobilapplikation öka tryggheten och effektivisera den redan befintliga grannsamverkan med förbättrade metoder. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av energiprestanda : Granskning av verkligt utförande i byggnad 14D Hjältarnas hus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Stig Viil; [2019]
  Nyckelord :Energiprestanda; Hjältarnas hus; 14D;

  Sammanfattning : På uppdrag av Region Västerbotten har författaren analyserat och utvärderat energiprestandan i Hjältarnas Hus, byggnad 14D i Umeå. Byggnaden är ett anhörighus på den västra sidan av sjukhusområdet som består av 4 våningsplan med 1658 m2, varav 390 m2 består av en ombyggnad av en portvaktarbostad och 1268 m2 av en tillbyggnad med en förbindelse som kallas för ”länken”. LÄS MER

 3. 3. Där spelbarhet möter mörk design : Måste befintlig spelbarhetsheuristik revideras?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jesper Holm Englund; Platon Woxler; [2019]
  Nyckelord :dark design; dark patterns; UX; användbarhet;

  Sammanfattning : Att göra en användarupplevelse smidig och smärtfri är något som ofta eftersträvas när tillverkare av mjukvara jobbar med design och en produkt som uppnår detta sägs ha en hög användbarhet. Inom spel används på ett liknande sätt begreppet spelbarhet istället, som ett mått på ett spels kvalitet. LÄS MER

 4. 4. Inspirerad teknikundervisning i grundskolans årskurs 1–3 : Granskning, utvärdering och undersökning av ett inspirationsmaterial till teknikundervisning i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Rebecca Carlqvist; [2019]
  Nyckelord :Inspiration; inspirationsmaterial; teknik; teknikundervisning; teknikämnet;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet har varit att undersöka teknikundervisningen i olika skolor samt att undersöka ett inspirationsmaterial som heter: ”200 timmar teknik”. Det har valts att använda båda kvantitativa och kvalitativa metoder i och med en enkät, semistrukturerade intervjuer samt materialtest med efterföljande diskussion. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av byggprojekts tillämpning av Lean Construction i produktionen : framtagning av en mognadsmodell

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Michaela Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Byggproduktion; Lean Construction; Mognadsmodell;

  Sammanfattning : Till skillnad mot tillverkningsbranschen, med bland annat Toyota i spetsen, har byggbranschens försök till ökad produktivitet förblivit låg under de senaste 40 åren. Tillverkningsindustrin har nått goda resultat genom tillämpning av Lean Production. Lean handlar i huvudsak om att mi- nimera slöseri och maximera värde. LÄS MER