Sökning: "Grant Thornton"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Grant Thornton.

 1. 1. Kommunikation inom revisionsbranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lukas Winoy; Joel Kvarnsjö; Johanna Hansson; [2022]
  Nyckelord :Sociala medier; varumärke; emotionell och rationell kommunikation; Grant Thornton; Deloitte; revisionsbranschen; big four; semistrukturerad intervju; innehållsanalys; Linkedin.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Kommunikation inom revisionsbranschen Problemformulering: Revisionsbranschen kan antas vara en osynlig bransch när det kommer till att stärka varumärket genom kommunikation i sociala medier. Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap för forskningsområdet om hur företag i revisionsbranschen använder sig av kommunikation i sociala medier. LÄS MER

 2. 2. Integrerad rapportering eller Business as usual? - En fallstudie av processen integrerad rapportering inom Sveriges största revisionsföretag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellen Danielsson; Nora Lynghed; Linnea Vester; [2021]
  Nyckelord :Integrerad rapportering; revisionsbranschen; ramverket; hållbarhet; intressenter; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med rapporten var att granska Sveriges fem största revisionsföretag för att avgöra hur långt de kommit i processen integrerad rapportering, samt identifiera vilka faktorer som kan ha påverkat. Teoretiska perspektiv: De perspektiv som har utgjort rapportens teoretiska grund är primärt intressentmodellen, legitimitetsteorin och . LÄS MER

 3. 3. Få kvinnor i toppen - hur företag kan främja kvinnors avancemang : Lärdomar från Grant Thornton

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Lisa Lindahl; Laura Seredyte; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Automatiseringens påverkan på redovisningsbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Anna Wigren; Frida Stender; [2018]
  Nyckelord :accounting; information technology; digitalization; automatization; automation; digital revolution; organizational change; accounting profession; accounting information; redovisning; redovisningsbranschen; automatisering; digitalisering; informationsteknologi; teknik; organisationsförändring; redovisningskonsult;

  Sammanfattning : Tidigare forskning förutspår att redovisningsbranschen inom de kommande 25 åren kommer att stöta på turbulens till följd av den intensiva IT-utveckling som format både samhälle och organisationer. Redovisningsarbetet tros effektiviseras när redovisningen automatiseras och förändringsprocessen beräknas utvecklas i allt snabbare takt de kommande åren. LÄS MER

 5. 5. “It Would Be Interesting to See Assurance Statements with Qualifications” : Assurers’ Perspectives on Sustainability Assurance Engagements and Client Relationships

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Essi Paunisaari; Eric Raatgever; [2018]
  Nyckelord :sustainability assurance; assurer; sustainability assurance engagement; assurer-client relationship; sustainability report;

  Sammanfattning : The proliferation of sustainability reporting has been accompanied with stakeholders’ concerns over the credibility of sustainability reports. This worry has resulted in the assurance of sustainability reports and accordingly, professionals have sought to create a new auditable market and academics to understand this phenomenon. LÄS MER