Sökning: "Granulator"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Granulator.

 1. 1. Konstruktionen av en strimlare för kasserat PLA : En maskinkonstruktion

  M1-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jens Andreasson; Jimmie Fredriksson; [2022]
  Nyckelord :Strimlare; Produktutveckling; PLA; PLA-plast; Återbruk; 3d-skrivare; Granulator; Lameller; FEM;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har ämnat konstruktionen av en strimlare för att sönderdela kasserad PLA-plast från 3d-skrivarna i verkstaden på Mälardalens universitet. Målet med detta arbete var att underlätta återvinning men även möjliggöra återbruk av materialet genom att skapa nytt filament av den sönderdelade plasten som åter kan användas av 3d-skrivarna och därmed minska behovet av att köpa in nytt filament. LÄS MER

 2. 2. A case study on improving energy efficiency of a Granulator in the polythene recycling machine

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Raveendra Sampath Kumara Sarukkali Kankanamge; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The thesis focuses on the improvement/enhancement of energy efficiency of the machine; called Granu-lator of the recycling process of polythene. In the recycling process, it is observed that energy is wasted unnecessarily, and thus energy efficiency must be improved. The reason is that the granulator has been operating with an old rotor. LÄS MER

 3. 3. Återanvändning av filtmaterial

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Kaisa Hansson; Sara Rosén; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The thesis work is a collaboration with the company Nordifa AB. The work is about making use of the waste material Nordifa gets after manufacturing different products and thereby helping the company to contribute to a cleaner environment. With the waste material the company's range of products will be developed. LÄS MER

 4. 4. Implementering av ett verktyg för dokumentering av riskanalyser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Bashar Hariri; Skalleberg Sven; [2014]
  Nyckelord :Risk analysis; risk assessment; machinery directive; database; Microsoft Access; spreadsheet risk management; tool; risks; Riskanalys; riskbedömning; maskindirektiv; databas; Microsoft Access; riskhanteringsschema; verktyg; risker;

  Sammanfattning : För att en maskin ska anses som säker för användning krävs det att den uppfyller maskindirektivet. Maskindirektivet är väldigt generellt och kortfattat. Därför finns det standarder som förklarar mer specifikt maskindirektivets olika delar. LÄS MER

 5. 5. Mätdatainsamling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

  Författare :Peter Melin; Markus Thulin; Emil Axelsson; [2007]
  Nyckelord :mätdatainsamling; labview; elektro; sensorer;

  Sammanfattning : Rapid Granulator is one of the world's largest producers of granulators, which is a kind of grinderwho grinds discarded plastics to granules which later can be reused when pressure molding plastics.The company wanted help in developing a new, or alternatively extending their previous,measurement equipment. LÄS MER