Sökning: "Grape"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet Grape.

 1. 1. Perinealbråck hos hund : retrospektiv studie om kontralateralt bråck efter enkelsidig operation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Cajsa Grape; [2021]
  Nyckelord :perinealbråck; perinealbråck hund; perinealbråck kontralateralt; återfall perinealbråck; återfall kontralateralt perinealbråck; utveckling kontralateralt bråck;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det har föreslagits att perinealbråck hos hundar möjligtvis ska betraktas som en bilateral företeelse istället för unilateral. Det finns dock endast begränsad mängd data med avseende på risk för kontralateral operation efter åtgärd av unilateralt bråck. LÄS MER

 2. 2. Why Which Wine: An Explorative Study on Wine Cues and Swedish Wine Consumers' Decision-making

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Carl Widstrand; Anton Giwercman; [2020]
  Nyckelord :Wine; Cues; Conjoint analysis; Consumer Decision-making; Knowledge;

  Sammanfattning : The thesis studies Swedish consumers' decision-making when they select a bottle of wine. We use literature on decision-making as responses to cues as framework investigate the impact of four wine-related cues, namely country of origin, price, organic and grape variety. LÄS MER

 3. 3. Exploring the relationships between Physical activity level, Emotional intelligence and Work engagement with control for age and gender.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Johan Grape; [2020]
  Nyckelord :Physical activity level; Emotional intelligence; Work engagement;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Unlimited seeking during videotranscoding

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Fredrik Grape; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : High definition, long duration videos can contain complex scenes full of rich detail. As the details get richer and the duration grows, the cost of transcoding invariably increases. LÄS MER

 5. 5. Grapes syn på samerna : En studie av en prästs syn på samernas religiositet vid sekelskiftet 1800

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Linus Bredgaard; [2020]
  Nyckelord :Grape; Samer; Svenska Kyrkan; Sápmi;

  Sammanfattning : This essay examines how a priest named Erik Grape stationed in Torne Lappmark at the turn of the nineteenth century looked at the Sami people, their religious life and religious practice. It also investigates how Grape looked at Christianity teaching, but also why in his texts he makes a clear opposition between Sami and Finns. LÄS MER