Sökning: "Grasshopper"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet Grasshopper.

 1. 1. Klimatoptimering med parametrisk design vid tidiga stomval

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Elina Byström; [2020]
  Nyckelord :dimensionering; Grasshopper; LCA; optimering; parametrisk design; stommaterial;

  Sammanfattning : Sveriges mål är att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll år 2045. Energianvändningen ska vara effektiv, miljövänlig och resurssnål och energin ska främst vara framställd av förnyelsebara energikällor. LÄS MER

 2. 2. Development of software for digital manufacturing of children’s prosthetic arms for 3D-printing

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Arantxa Juarez Perez; Lisa Phung; [2020]
  Nyckelord :3D-printing; prosthetics; Grasshopper; process development; amputation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The conventional method to manufacture prosthetic arms is a time-\\consuming and complicated process. It is a process that has many manual steps that allow much room for human errors. With today's technology advancement it is possible to offer a more efficient technology that can replace the conventional manufacturing method of prostheses. LÄS MER

 3. 3. Solar access potential affected by urban planning and building design – A parametric study in the urban context

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Yuncong Li; Yiting Tian; [2020]
  Nyckelord :Daylight; urban planning; solar access potential; sun hours; vertical sky component; vertical daylight illuminance; solar irradiation; parametric analysis; Berlin; Copenhagen; Hong Kong; Arts and Architecture; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the initial stage of planning, considering the solar impact of urban layout on the building can effectively avoid some irreversible design issues, improve the indoor environment, and reduce energy demand. The typical architectural models of three representative cities (Copenhagen, Berlin and Hong Kong) were selected as the analysis cases in this study. LÄS MER

 4. 4. Parametric design and optimization of pipe bridges : Automating the design process in early stage of design

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad; KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Andreas Granberg; Joel Wahlstein; [2020]
  Nyckelord :Parametric design; Optimization; Grasshopper; Wallacei; Pipe bridge; Master thesis; Genetic algorithm; Visual programming;

  Sammanfattning : Parametric design can be used for structural design. This approach has someclear advantages compared to the conventional point-based approach using differentComputer Aided Design (CAD)-software, especially in early stage of design. LÄS MER

 5. 5. Parametric design and optimization of steel and timber truss structures : Development of a workflow for design and optimization processes in Grasshopper 3D environment

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad; KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :FILMON WELDEGIORGIS; ANUP RAJ DHUNGANA; [2020]
  Nyckelord :Parametric design; Optimization; Parametric workflow; Steel; Timber; Truss; Grasshopper 3D; Karamba 3D; Galapagos; GH Python; Glulam; Finite Element Analysis;

  Sammanfattning : The demand for complex structures and the urge to perform more detailed structural analyses in an early stage of the project design phase has increased the use of parametric design in the construction sector, especially among architects and structural engineers. Also, an increasing demand for sustainable structures is creating pressure on engineers and architects to design optimized structures that consume as little resources as possible. LÄS MER