Sökning: "Grasshopper"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet Grasshopper.

 1. 1. Dealing with Data

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Agnes Lundberg; [2021]
  Nyckelord :generative design; generative architecture; Grasshopper; experimental design; experimental architecture; data; Södermalm; Masthamnen; museum; data center;

  Sammanfattning : Being an architect means dealing with data. All architectural thinking—whether it is done with pen and paper or the most advanced modeling softwares—starts with data, conveying information about the world, and ultimately outputs data, in the form of drawings or models. Reality is neither the input nor the output. LÄS MER

 2. 2. En studie av parameterstyrda modeller under projektering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Mehran Noorzaei; [2021]
  Nyckelord :Grasshopper; computational design; parametric design; construction planning and automation.; Grasshopper; parameterstyrd design; parametrisk design; projektering och automatisering.;

  Sammanfattning : Framgången i ett komplicerat byggprojekt bygger på välplanerad projektering som i sin tur är beroende av erfarna aktörer för att kunna vara konkurrenskraftig. Genom att utnyttja parameterstyrda modeller i bland annat repetitiva projekteringsprocesser kan även samarbetet mellan arkitekter, konstruktörer och projektörer effektiviseras. LÄS MER

 3. 3. Parametriska designverktyg i detaljplaneprocessen : en fallstudie av verktyget Volymskissaren

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sofie Eliasson; [2021]
  Nyckelord :Parametrisk design; arkitektur; detaljplaneprocessen; Grasshopper; Rhino;

  Sammanfattning : Byggbranschen tampas idag med problem inom bland annat effektivisering, underbyggande av beslut och kommunikation. Under en detaljplaneprocess ska flera aktörer samarbeta för att tillsammans komma fram till ett förslag som uppfyller en mängd krav på bästa sätt. LÄS MER

 4. 4. Framtagning av beräkningsverktyg förgravitationsfundament : Ett arbete baserat på parametrisk design

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap

  Författare :Hanna Öster; Agnes Nyberg; [2021]
  Nyckelord :Parametric design; gravitational foundation; Grasshopper; Parametrisk design; gravitationsfundament; Grasshopper;

  Sammanfattning : I detta kandidatexamensarbete framställdes ettberäkningsverktyg för ett gravitationsfundament. Ettgravitationsfundament förankrar vindkraftverk i jordoch utnyttjar sin egentyngd för att hålla sig på plats.Syftet med arbetet var att ta fram ett beräkningsverktygsom senare kan användas vid optimering. LÄS MER

 5. 5. Parameterstyrd projektering : En studie av parameterstyrd projektering utav en fackverkskomponent

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Woldereta Araya; Sarmad Hazem; [2021]
  Nyckelord :Parametric modelling; Grasshopper; Rhinoceros; Project planning; Truss component;

  Sammanfattning : The endeavor for optimization and development in the construction industry is warranted where new solutions are highly sought for. The importance of communication and efficiency in a project planning phase is of highest importance. LÄS MER