Sökning: "Graviditetsförlust"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Graviditetsförlust.

 1. 1. Att längta efter det liv som aldrig började : Kvinnors upplevelser av upprepade missfall En kvalitativ metasyntes

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Suzanna Sundström; Ida Larsson; [2019]
  Nyckelord :Emotions; experience; habitual abortions; infertility; involuntary childlessness; pregnancy loss; recurrent miscarriage; Graviditetsförlust; habituella missfall; infertilitet; känslor; ofrivillig barnlöshet; upplevelser; upprepade missfall;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige definieras begreppet upprepade missfall som att en kvinna har fått tre eller flera missfall i följd och det uppskattas drabba ca en procent av världens alla par i fertil ålder. Då detta är en liten grupp kvinnor kan det vara svårt för den drabbade kvinnan att veta var hon kan vända sig med sina funderingar och vad hon har rätt till för vidare hjälp. LÄS MER

 2. 2. KVINNORS KÄNSLOMÄSSIGA UPPLEVELSER VID GRAVIDITETSFÖRLUST SAMT REAKTIONER PÅ OMVÅRDNADEN

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Marit Bengtson; Ylva Thor; [2008]
  Nyckelord :Ectopic pregnancy; emotional experience; grief; pregnancy loss; nursing; Travelbee;

  Sammanfattning : Graviditetsförlust i form av tidiga missfall är en vanlig diagnos i sjukvården. En mer sällsynt diagnos är utomkvedshavandeskap som kan ha ett dramatiskt förlopp och vara direkt livshotande. LÄS MER