Sökning: "Graviditetsutfall"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Graviditetsutfall.

 1. 1. Fysisk aktivitet och påverkan på kvinnor och foster

  Magister-uppsats,

  Författare :Emelie Aldegren; Linnea Selstad; [2020-06-30]
  Nyckelord :Graviditet; Gravid kvinnor; Fysisk aktivitet; Träning; Graviditetsutfall;

  Sammanfattning : Background: As the fetus develops, a number of physiological changes occur in pregnant women. The adaptation is done to create a favorable environment for the fetus and to prepare the female body for pregnancy and childbirth. Research has been conducted to give pregnant women the right recommendations on physical activity without any risks. LÄS MER

 2. 2. Ätstörningens påverkan på barnet och den gravida kvinnan : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emely Tångring; Elena Zaporozhets; [2018]
  Nyckelord :Pregnancy; Eating disorder; Pregnancy outcomes; Gestation; Graviditet; Ätstörning; Graviditetsutfall; Havandeskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ätstörning är ett tillstånd som kännetecknas av problem med ätande, aptit och vikt. Ätstörningen kan föra med sig vissa psykiatriska tillstånd och de vanligaste är ångest, depression och personlighetsstörningar. I samband med graviditet sker förändringar som kvinnor måste anpassa sig till, bland annat viktuppgång. LÄS MER

 3. 3. Magnetkameraundersökning som fosterdiagnostik metod - Den gravida kvinnans upplevelse samt magnetfältens påverkan på fostret

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ine Ginneberge; Nicolina Hult; [2016-04-18]
  Nyckelord :Magnetkamera; fosterdiagnostik; upplevelser; säkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fosterdiagnostik innefattar de metoder som avser att inhämta information om fostrets hälsa och har för avsikt att förebygga och minska lidande hos de blivande föräldrarna samt det väntade barnet. Fosterdiagnostiska magnetkameraundersökningar används främst som komplement till ultraljud vid utredning av komplexa missbildningar. LÄS MER

 4. 4. Ätstörning före och under graviditet : påverkan på graviditetsutfall och tidigt moderskap

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linda Hjukström; [2016]
  Nyckelord :Pregnancy; Pregnancy outcomes; Perinatal outcomes; Eating disorder; Graviditet; Graviditetsutfall; Perinatala utfall; Ätstörning;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBakgrund: Ätstörningar uppträder oftast hos kvinnor i reproduktiv ålder. Orsaker till ätstörning är svåridentifierade men sociala, psykologiska och biologiska processer verkar samverka. LÄS MER

 5. 5. Yoga och mindfulness för reducering av stress, oro/ångest och depression under graviditet : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Ida Englund; Madeleine Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Anxiety; depression; mindfulness; pregnancy; stress; yoga; Graviditet; depression; mindfulness; oro ångest; stress; yoga;

  Sammanfattning : BakgrundTraditionell och komplementär eller alternativ medicin, vilket benämns Complementary and Alternative medicine (CAM), är enligt WHO en viktig, men ofta underskattad del i nationella hälso- och sjukvårdssystem. Användandet av CAM har ökat signifikant senaste åren för gravida kvinnor. LÄS MER