Sökning: "Gravity Model"

Visar resultat 1 - 5 av 286 uppsatser innehållade orden Gravity Model.

 1. 1. A CURRENCY UNION’S EFFECT ON INTERNATIONAL TRADE - EMU membership effect on international trade for Slovenia, Cyprus, Malta and Slovakia

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :John Elveljung; Stina Oad; [2019-02-15]
  Nyckelord :Common currency areas; Currency union; Optimal Currency Area; EMU; EU; Export; Gravity Model; International rate;

  Sammanfattning : This thesis investigates if there is an increase in international trade from joining a currency union. This is done by looking at the European Monetary Union with a focus on four countries that became members in 2007-2009: Slovenia, Cyprus, Malta and Slovakia. LÄS MER

 2. 2. Åtgärder för en effektivare intern materialförsörjning : Genomlysning av förbättringsområden för lager till slutmontering av gruvmaskiner med fördjupning inom frekvensläggning – en studie vid Epiroc Rock Drills AB

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling; Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Niklas Eskilsson; David Magnuson; [2019]
  Nyckelord :Warehouse operations; inventory management; slotting optimization; class-based storage; ABC-analysis; frequency classification; root cause analysis; Lagerstyrning; frekvensläggning; lagerplatstilldelningssystem; klass-baserat lagringssystem; klassbaserat placeringssystem; ABC-analys; frekvensklassificering; rotorsaksanalys;

  Sammanfattning : Epiroc har åtnjutit en längre period av kraftig tillväxt samtidigt som flertalet effektiviseringsprojekt har genomförts med syfte att öka produktionsvolymen för att möta marknadens efterfrågan. Detta genom att bland annat implementera en variant av Lean production – The Way We Produce. LÄS MER

 3. 3. Are the differences in the stringency of domestic environmental regulations affecting the bilateral trade of OECD countries?

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Lishu Zhang; [2019]
  Nyckelord :Bilateral trade; Environmental regulation; Energy intensity; Gravity model; Panel data;

  Sammanfattning : The question of whether the stringency of domestic environmental regulations indeed interferes with trade is of growing interest for better policymaking. This paper re-examines the relationship between the stringency of environmental regulations and bilateral trade using a panel dataset consisting of 34 OECD countries over 7 years. LÄS MER

 4. 4. The effect of Mercosur on trade : How have Mercosur effected trade between member countries?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Besrat Habtu; Intisar Ahmed; [2019]
  Nyckelord :International trade theory; Mercosur; free trade agreement; Gravity model; Linder effect; export and import; trade flows;

  Sammanfattning : This thesis examines whether there is an effect of the Mercosur free trade agreement on export and import between member countries. The study uses an extended gravity model framework on a panel data between the years 1975 to 2017 for 34 countries, including the member countries. Two different regressions were run using OLS and country fixed effect. LÄS MER

 5. 5. Simulation of a Rotational Brake System Regulated by Change in Angular Deceleration

  Master-uppsats, Lunds universitet/Mekanik

  Författare :Dennis Stenson; Marko Sarajärvi; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A fully mechanical rotational brake system activated and regulated by rate of change in angular velocity has been developed by Brillianze Sweden AB. Its field of usage is currently limited and is to be expanded upon. Therefore new models were made to perform multibody dynamics simulations in Adams/View. LÄS MER