Sökning: "Gravity"

Visar resultat 1 - 5 av 529 uppsatser innehållade ordet Gravity.

 1. 1. Eurons effekt på handel inom EU

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Anna Lauer; Hampus Nylén; [2020]
  Nyckelord :Euro; EU; fixed exchange rate; gravity model; export; OLS.; Business and Economics;

  Sammanfattning : The number of EU members implementing the euro, has been continuously increasing since the currency saw the light of day in 1999. One of the main arguments in favor of implementing the euro, or any other common currency for that matter is the expected gains from increased trade flows. LÄS MER

 2. 2. "Talet är en gåva men kan också vara ett svärd" : En kvalitativ studie om mellanstadielärares kommunikativa kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Emma Arvidsson; Katarina Petersson; [2020]
  Nyckelord :Communicative competence; semantic waves; semantic density; semantic gravity; language use; middle school teacher; communicative methods.; Kommunikativ kompetens; semantiska vågor; semantisk densitet; semantisk gravitation; språkbruk; mellanstadielärare; kommunikativa metoder;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker tre mellanstadielärares språkbruk både i kommunikativa metoder och planering av lektionsinnehåll. Studien utgår från två frågeställningar som behandlar hur lärarna använder och resonerar om sitt språkbruk i förhållande till kommunikativa metoder. LÄS MER

 3. 3. Integrating the African market without trade facilitation - Tariffying?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Philip Berlin Jarhamn; Kevin Svensson; [2020]
  Nyckelord :Ad valorem equivalent; AfCFTA; Intra-African trade; Trade Facilitation; Business and Economics;

  Sammanfattning : A new trade agreement, the African Continental Free Trade Area, was signed in 2018 and will unite the African nations into one trade union. The agreement seeks to integrate the African markets in several ways, with two objectives being to reduce tariffs with 90 percent and improve the level of trade facilitation within the continent. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av SediVue Dx med hund- och katturin : kan ett instrument ersätta manuell räkning av urinsediment i mikroskop?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Beatrice Utterström; [2020]
  Nyckelord :urinsediment; SediVue; hund; katt; erytrocyt;

  Sammanfattning : Analys av urin är en viktig undersökning som ger information om urinvägarna och njurarnas funktion samt ibland även om sjukdomar utanför urinvägarna, som exempelvis diabetes mellitus. Urinanalysen består av att undersöka urinens färg och transparens, specifik vikt, kemisk analys via urinsticka och manuell bedömning av urinsediment. LÄS MER

 5. 5. Do Clay Minerals affect the thickener operationin Chuquicamata mine, Calama, Chile?

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Chris Soto; [2020]
  Nyckelord :Mine; clay minerals; mineral processing;

  Sammanfattning : Chuquicamata mine mineralogy has been studied performing both X-Ray Diffraction (XRD) and X-RayFluorescence (XRF) to determine whether there is any influence in the thickener operations. Thetargeted minerals were the clay group because of their detrimental effect on mining operations asmodify the rheology of the suspensions. LÄS MER