Sökning: "Gravity"

Visar resultat 21 - 25 av 456 uppsatser innehållade ordet Gravity.

 1. 21. Centralisering av reservdelslagerhållning : En fallstudie om industriell förrådsverksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Björn Wessman; Johan Uppman; [2019]
  Nyckelord :Spare parts; centralization; storage operations; Reservdelar; centralisering; förrådsverksamhet;

  Sammanfattning : Tillverkande företag inom den svenska industrin utnyttjar ofta sina maskiner maximalt för att möta den efterfrågan som råder på deras produkter. Detta leder till slitage på maskinerna och därmed även ett stort behov av att reservdelar och komponenter finns tillgängliga, något som krävs för en fungerande underhållsprocess. LÄS MER

 2. 22. Våldtäkt - På distans. En granskning av begreppet våldtäkt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Maja Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; våldtäkt; sexualbrottslagstiftning; våldtäkt på distans; våldtäkt på internet; nätövergrepp; virtuell våldtäkt; grooming; sexuellt övergrepp; sexuella övergrepp på internet; makt; psykiskt våld; rättssociologi; brottsbalken; sexualbrott; medgärningsmannaskap; egenhändighet; våldtäktsbegrepp; våld; våldsbegrepp; signalvärde; NJA 2015 s. 501; nätsmart; sexuell frihet; sexuell integritet; sexuell självbestämmanderätt; legalitetsprincipen; sexuell handling; påtaglig sexuell prägel; med hänsyn till kränkningens allvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I det generella begreppet våldtäkt har våld inbegripits som en självklar omständighet i många hundra år. Det har även varit ett krav i lagstiftning. I dagens sexualbrottslagstiftning är det inte längre ett krav. LÄS MER

 3. 23. Effect of chameleons on the mass of a galaxy cluster

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teoretisk astrofysik

  Författare :Isabel Roca Vich; [2019]
  Nyckelord :Chameleons; modified gravity; galaxy cluster;

  Sammanfattning : Chameleons are scalar fields coming from modied gravity theories and can be possible explanations for Dark Energy. They cause a fifth force and have a screening mechanism which allows this force to avoid solar system constraints. In this thesis, astrophysical consequences of the potential presence of the chameleon field will be studied. LÄS MER

 4. 24. How Stellar Tides Affect Planet Evolution

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Astronomi

  Författare :Madison Green; [2019]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Planets that orbit their host star closely experience tidal forces due to the strength of gravity not being uniform all over the planet. This leads to effects such as tidal spin synchronization, tidal eccentricity damping and tidal semi-major axis damping. LÄS MER

 5. 25. Detailed analysis of the chemical composition of stars harboring Earth-like planets

  Master-uppsats, Lunds universitet/Astronomi

  Författare :Lorena Acuña Aguirre; [2019]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Context. The planet-metallicity correlation for gaseous giants is widely accepted through spectroscopic studies. However, whether a similar correlation exists for terrestrial planets is a debated subject. LÄS MER