Sökning: "Gravity"

Visar resultat 6 - 10 av 511 uppsatser innehållade ordet Gravity.

 1. 6. Invandring och internationell handel : En studie om invandringens påverkan på svensk varuhandel med omvärlden

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Niklas Thorén; [2019]
  Nyckelord :Invandring; internationell handel; varuhandel; gravitationsmodellen; paneldata;

  Sammanfattning : The immigration to Sweden has increased and that gets economic consequences – both negative and positive. The ambition of this paper is to answer whether Swedish trade in goods is affected by the relative large immigration to Sweden. The panel data that is studied is Swedish trade in goods with 50 different countries between 2000-2017. LÄS MER

 2. 7. Den digitala handelns fastighetsmarknad - Var ska E-handeln lokaliseras?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Eric Håkansson; Linus Nässén Odell; [2018]
  Nyckelord :E-handel; logistik; lager; fastighet; lokaliseringsteori; regression; intervju; GIS; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The fact that e-commerce has increased significantly in recent years has not gone unnoticed, and its features have been marked in both private life as well as in business. The physical commerce has changed to an increased shopping through the internet, which is a development of the trade of goods that was one of the earliest commercial forms. LÄS MER

 3. 8. Compressible Waste Bin System for Public Environment : Design with a User-Centred Approach

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Joel Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Compactor; Waste Compression; Waste Management; Waste Bin; Industrial Design Engineering; User Experience; Usability; 3D-modeling;

  Sammanfattning : We consume more and more which also have led to an increase in the waste we most handle. In public environment, common solution have been to increase the size of the waste bin, but that’s not always an option. To big and it may interfere with the environment it placed in. LÄS MER

 4. 9. Gini in the bottle : Does income inequality (Gini) affect trade flows (bottle)?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Adrian Grande; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Consumer studies are well known to assume non-homothetic preferences in their models, as the demand for a good can not be determined by assuming a single representative consumer. The question of how to include non-homothetic preferences into an empirical model for international trade is of importance as if not, the model exclude the demand side reason for trade. LÄS MER

 5. 10. Att hitta akilleshälen : sårbarhetsanalyser till stöd för militär planering

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Erik Magnét; [2018]
  Nyckelord :Center of Gravity analysis; Critical vulnerabilities; Systems analysis; Operational planning; Tyngdpunktsanalys; kritiska sårbarheter; systemanalys; operativ planering;

  Sammanfattning : Enligt gällande västliga militära planeringsdoktriner, inklusive den svenska som den formuleras i Svensk planerings och ledningsmetod (SPL), är tyngdpunktsanalyser av såväl motståndaren som den egna sidan avgörande steg i planeringsprocesserna på både strategisk och operativ nivå. Tyngdpunkten kan anfallas eller påverkas direkt eller indirekt, i det ideala fallet genom att slå mot kritiska sårbarheter. LÄS MER