Sökning: "Graziano Russetti"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Graziano Russetti.

  1. 1. Standardisering som grund till utveckling av enstycksflöde

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

    Författare :Filip Ohlsson; Graziano Russetti; [2022]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Nimoverken is the world's largest producer of drying cabinets, located in Hova, Sweden. Drying cabinets are sold mainly in the Nordic countries and to a lesser degree to USA, England and South Korea, where drying cabinets are an increasing niche product on the market. LÄS MER