Sökning: "Green Banking"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Green Banking.

 1. 1. Will green banking unlock a sustainibility transition towards a low-carbon economy? : The perspective of a member-owned bank in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Ulrika Solheim; [2019]
  Nyckelord :Sustainibility transition; multi-level perspective; socio-technical transition; the financial industry; green banking; low carbon economy; green growth; carbon lock-in; Hållbarhetsövergång; multi-nivåperspektiv; socio-teknisk övergång; finansbranschen; gröna banker; koldioxidsnål ekonomi; grön tillväxt; koldioxidintensiva låsningar;

  Sammanfattning : In the climate change discussion, there is a broad consensus about the importance of support from the financial industry when it comes to supporting changes towards a more sustainable society. However, investments in the society supporting a transition towards a low-carbon economy are still waiting to become unlocked. LÄS MER

 2. 2. Individual investors' preferences regarding green bonds : A survey of Swedish investors

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Lauri Kivikoski; Robert Sandberg; [2019]
  Nyckelord :green bonds; socially responsible investing; SRI; sustainable finance; environmental attitude; environmental behaviour;

  Sammanfattning : Green bonds are a type of bonds that are designated for investment projects that have a positive effect on the environment. Such projects could be preventing climate change by reducing emissions of greenhouse gases, increasing energy-efficiency, or improving waste management. Green bonds have risen considerably in issued volume in recent years. LÄS MER

 3. 3. Greening the Banks - Are the Customers Onboard : A study into the effects of green banking products on Swedish retail banking customers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Thomas Nilsson; Rasmus Schwerin; [2019]
  Nyckelord :Green Banking; Retail Banking; Green Banking Products; Customer Loyalty; Customer Satisfaction; New Service Development; Customer Knowledge; Customer Preferences; Consumer Behavior; Gröna Bankprodukter; Kundlojalitet; Kundnöjdhet; Grön Bank; Banktjänster för Privatpersoner; Ny Serviceutveckling; Kundkunskaper; Kundpreferenser; Konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Increasing climate awareness, the Paris Agreement urging institutions to enable the economic transition toward sustainability and the looming possibility of environmental regulations are challenges facing the banking sector today. This study however chooses to see opportunities in a changing retail banking environment, investigating what green banking products customers want their bank to provide and how the introduction of green banking product might impact customer loyalty. LÄS MER

 4. 4. Bankkontorens existens : en studie om online-bankings påverkan på fysiska bankkontor

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Rebecka Green; Cecilia Johansson; [2015]
  Nyckelord :Branch office; bank; Internet banking; online-banking; Bankkontor; bank; Internetbank; online-banking;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att identifiera hur framfarten av online-banking påverkar de fysiska kontoren.Metod: Vår studie har genomförts med en kvalitativ metod och en abduktiv ansats. Valet av datainsamlingsmetod  resulterade i semistrukturerade intervjuer. Urvalet för respondenterna har varit litet med bara 9 respondenter. LÄS MER

 5. 5. Kundnöjdhet : Bankkunders uppfattning om lokala banker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Bobby Morgan Green; Ivar Brandin; [2014]
  Nyckelord :customer; loyalty; satisfaction; banking; reputation; kund; lojalitet; nöjdhet; bank; rykte;

  Sammanfattning : Nya banker etablerar sig kontinuerligt i Sverige. Det är därför av stort intresse för etablerade banker att ha nöjda och lojala kunder för att klara av marknadens hårda konkurrens. LÄS MER