Sökning: "Green Lean"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Green Lean.

 1. 1. Green Kaizen – Verktyget inom Lean med miljö i fokus

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Erik Ekström; Nicholas Thorne; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Green Kaizen, AstraZenecas version av Green Performance Map, är ett nytt Lean-verktyg utformad för att minska miljöpåverkan av industriell produktion. Avfall är en av kategorierna av miljöaspekter som verktyget främjar och hanterar. LÄS MER

 2. 2. Impact of Lean Six Sigma on Sustainability: Relationships and framework for their integration.

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Roger Marco Magraner; [2019]
  Nyckelord :Lean; Six Sigma; Sustainability; Green manufacturing; Sustainable manufacturing; Integrated framework.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Problem definition Nowadays society is very concerned with sustainability. Companies try their best to meet sustainability customers’ expectations and regulations. The adoption of Lean and Six Sigma could bring sustainability improvements, but it is not clear how these three areas are combined and how they are currently addressed by companies. LÄS MER

 3. 3. Kostnadsdrivet förbättringsarbete inom miljö : En fallstudie på AstraZeneca

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Rodan Hanna; [2018]
  Nyckelord :environment; lean and green; waste; continuous improvement; resource-efficient production; miljö; lean och miljöarbete; slöseri; ständiga förbättringar; resurseffektiv produktion;

  Sammanfattning : Miljömässig hållbarhet är en förutsättning för en fortsatt hållbar ekonomisk utveckling ochför en fortsatt konkurrenskraft, genom olika verktyg kan så väl miljö- som hållbarhetsarbeteatt utvecklas. Syftet med den här studien har varit att identifiera miljöaspekter för att sedanåstadkomma praktiska åtgärder med målet att öka tempot i miljöförbättringsarbetet. LÄS MER

 4. 4. Trender inom Supply Chain Management och Total Quality Management i en era av Industri 4.0 : En kvantitativ studie av metadata från vetenskapliga artiklar och sökmönster på Google under en generation

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Martin Gutberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ett paradigmskifte pågår inom industrin med nya möjligheter inom tillverkningsteknologi genom sammankoppling av automatiserade smarta system även kallat industri 4.0. Parallellt innehåller produkter i allt större grad mekaniska, elektriska och mjukvaruelement med en globaliserad och fragmenterad försörjningskedja. LÄS MER

 5. 5. Network Densification and Energy Efficiency

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Sarthak Das; [2018]
  Nyckelord :Cell Sleep; Densification; Efficiency; Energy; Energy Model; FPLC; HetNet; Lean Carrier; LTE; Macro; Micro Sleep; OFDM; Power Model; PSI; Traffic; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The galloping pace of development in the field of wireless communication has left the world astounded over the last decade. But this has also led to a wild and inexcusable extravagant expenditure of energy. LÄS MER