Sökning: "Green Lean"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Green Lean.

 1. 1. Exploring the Relationship Between Personality, Gender and Preferences in Contemporary Office Workspace Design

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Peter O'Reilly; [2019]
  Nyckelord :Biophilia; Environmental Psychology; Evolutionary Workspaces; Flex-office; Gender; Green Enriched Office; Lean office; Office Design Preference; Personality; Self-Determination Theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : Objective: The study explores office workspace design preferences, and their psychological antecedents (personality and gender), among a sample of professionals before they have commenced work in an office environment – an approach not previously undertaken. Background: The physical environment of an office workspace and its design characteristics are important to employees’ psychological well-being. LÄS MER

 2. 2. Kostnadsdrivet förbättringsarbete inom miljö : En fallstudie på AstraZeneca

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Rodan Hanna; [2018]
  Nyckelord :environment; lean and green; waste; continuous improvement; resource-efficient production; miljö; lean och miljöarbete; slöseri; ständiga förbättringar; resurseffektiv produktion;

  Sammanfattning : Miljömässig hållbarhet är en förutsättning för en fortsatt hållbar ekonomisk utveckling ochför en fortsatt konkurrenskraft, genom olika verktyg kan så väl miljö- som hållbarhetsarbeteatt utvecklas. Syftet med den här studien har varit att identifiera miljöaspekter för att sedanåstadkomma praktiska åtgärder med målet att öka tempot i miljöförbättringsarbetet. LÄS MER

 3. 3. Trender inom Supply Chain Management och Total Quality Management i en era av Industri 4.0 : En kvantitativ studie av metadata från vetenskapliga artiklar och sökmönster på Google under en generation

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Martin Gutberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ett paradigmskifte pågår inom industrin med nya möjligheter inom tillverkningsteknologi genom sammankoppling av automatiserade smarta system även kallat industri 4.0. Parallellt innehåller produkter i allt större grad mekaniska, elektriska och mjukvaruelement med en globaliserad och fragmenterad försörjningskedja. LÄS MER

 4. 4. Network Densification and Energy Efficiency

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Sarthak Das; [2018]
  Nyckelord :Cell Sleep; Densification; Efficiency; Energy; Energy Model; FPLC; HetNet; Lean Carrier; LTE; Macro; Micro Sleep; OFDM; Power Model; PSI; Traffic; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The galloping pace of development in the field of wireless communication has left the world astounded over the last decade. But this has also led to a wild and inexcusable extravagant expenditure of energy. LÄS MER

 5. 5. Avfallshantering och kvalitetsstyrning för effektiv reducering av avfallsproduktion : En fallstudie genomförd på Cloetta Sverige AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Fredrik Olsson; David Lindgren; [2017]
  Nyckelord :Waste and Quality Management; Waste Production; Defects.; Avfallshantering; kvalitetsstyrning; avfallsproduktion; defekter.;

  Sammanfattning : Användningen av naturliga resurser ökar allt mer och därmed även dess knapphet. I organisationer finns det en överdriven användning av naturtillgångar då en del inte används till sitt primära syfte, vilket kan ses som en form av slöseri. LÄS MER