Sökning: "Green bonds"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden Green bonds.

 1. 1. Shareiholder Wealth: An Event Study of Green and Non-Green Bond Issuance in Scandinavia

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jonathan Bark; Melker Lundberg; [2020]
  Nyckelord :Green bonds; Conventional bonds; Event study; Cumulative Abnormal Returns; Capital Asset Pricing Model; Business and Economics;

  Sammanfattning : The green bond market has grown immensely since 2013 and is projected to continue on this growth path in the future. There is no consensus surrounding the effect of green bonds on the issuing firms share price. LÄS MER

 2. 2. En sammanställning av studentuppsatser inom bostadsrättsfinansiering

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Henry Toma; Theo Björk; [2020]
  Nyckelord :Real estate investments; Financing; Condominium; Fastighetsinvesteringar; Finansiering; Bostadsrätter;

  Sammanfattning : Finansiering på den svenska fastighetsmarknaden har sett en förändring från innan finanskrisen till nu. Detta gäller både för privatpersoners finansiering av bostadsköp till fastighetsbolagens finansiering för projekt och tillväxt. Detta har skapat en förändring i vart man finner sitt kapital till finansiering. LÄS MER

 3. 3. Challenges of Achieving a Green Future and Financial Security - A Multiple Case Study of Swedish Pension Firms' Green Bond Assessment Processes

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :My Ewrelius Ryde; Josefina Röckert; [2020]
  Nyckelord :Green bonds; ESG Assessment; Conventional Bond Assessment; Socially Responsible Investing; Institutional Logics; Pension Firms; Business and Economics;

  Sammanfattning : Deriving from an increased awareness of the devastating effects of global warming consequences, the interest for green bonds is growing at an explosive pace. However, researchers and practitioners have raised concerns about the challenges of assessing green bonds. LÄS MER

 4. 4. A framework of blockchain technology for green real estate bonds

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Julian Bauer; Benjamin Bachmaier; [2020]
  Nyckelord :Real estate; Green bonds; Sustainability; Blockchain; Transparency; Fastigheter; Gröna obligationer; Hållbarhet; Blockchain; Genomskinlighet;

  Sammanfattning : This thesis investigates potential solutions to blockchain technology to develop thegreen real estate bond market further. Previous research focused mostly on thetechnology itself, or in connection to other real estate processes such as transactionsor land registries. LÄS MER

 5. 5. Gröna obligationer - ett lönsamt investeringsalternativ? : En studie på den svenska försäkringsmarknaden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Christopher Sundqvist Qureshi; Samuel Staf; [2020]
  Nyckelord :Gröna obligationer; lönsamhet; försäkringsbolag; CSR; hållbarhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kravet på hållbarhet är idag stort och finansmarknaden behöver bemöta problemen likväl som andra marknader med ett minskat klimatavtryck. När kunder har högre förväntningar och medvetenheten ökar i samhället krävs det att nya innovativa sätt att investera skapas inom finansvärldenför att lägga grunden för framtiden. LÄS MER