Sökning: "Green building certification"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden Green building certification.

 1. 1. Gröna Byggnader : En redogörelse av miljöcertifieringar och miljömärkningar för byggnader på den svenska bostadsmarknaden med fokus på byggaktörers lönsamhet

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jesper Lindstrand; Astrid Ålander; [2019]
  Nyckelord :Green buildings; Environmental certifications; Sustainability; Gröna byggnader; Miljöcertifieringar; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete fokuserar på gröna byggnader på bostadsmarknaden, samt vad miljöcertifiering och miljömärkning av byggnader innebär. Hur stor är egentligen vetskapen om miljöcertifieringar och miljömärkningar hos kunder på marknaden för bostäder? Det är en intressant fråga som är återkommande i denna uppsats. LÄS MER

 2. 2. INFLYTANDET AV CERTIFIERINGEN MILJÖBBYGGNAD INOM ENERGI FÖR NYBYGGNATIONER

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Jasmin Halilic; Elin Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Energy; Miljöbyggnad; Renewable energy; Self-producing renewable energy; Egenproducera förnybar energi; Energi; Förnyelsebar energi; Miljöbyggnad;

  Sammanfattning : Syfte: De globala växthusutsläppen är en stor fråga både för landet och världen. Därför måste man hitta alternativ samt lösningar till att producera förnyelsebar energi. En vision för förnyelsebar energi är att producera fastighetsnära förnybar energi. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkas hyresnivån av miljöcertifieringen Miljöbyggnad? : En studie inom Akademiska Hus fastighetsbestånd

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :William Smedberg Svensk; Anders Höglund; [2019]
  Nyckelord :Miljöbyggnad; Certified buildings; Green buildings; Rent level; Miljöbyggnad; certifierade byggnader; gröna byggnader; Hyresnivå;

  Sammanfattning : Bygg- och fastighetssektorn står idag för en betydande andel av de utsläpp som ärdirekt farliga för miljön. Miljöcertifieringar av byggnader är ett led i arbetet med attminska den mänskliga påverkan på miljön inom fastighetsbranschen. LÄS MER

 4. 4. The WELL Building StandardA Study of Bengt Dahlgren's office in Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :David Landmark; [2019]
  Nyckelord :WELL; WELL Building Standard; Green Building Certification; Indoor Climate; Well-being; WELL; WELL Building Standard; Miljöcertifiering; Inomhusklimat; Välmående; Miljöbyggnad;

  Sammanfattning : Throughout our lives, we spend approximately 80–90% of our time indoors, and the environment which wereside in is a key factor determining our comfort and well-being. A favorable indoor environment can enhance our quality of life whereas a less than favorable environment may have the opposite effect. LÄS MER

 5. 5. Ekonomiska drivkrafer och miljövänliga fastigheter : Kvalitativ studie om varför företag i Umeå bygger miljövänligt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Tobias Ottosson; Carl Norrman; [2018]
  Nyckelord :Institutional theory; Stakeholder theory; CSR; enviromental certification of buildings.;

  Sammanfattning : Samhället idag står inför stor miljöpåfrestning vilket lett till en allt större medvetenhet kring miljöfrågor. Således blir det viktigare för företagen att hänga med i samhällets efterfrågan och integrera miljön mer i verksamheten. LÄS MER