Sökning: "Green economy"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade orden Green economy.

 1. 1. Detecting bark beetle damage with Sentinel-2 multi-temporal data in Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Shuo Yang; [2019]
  Nyckelord :Physical Geography and Ecosystem Analysis; Remote Sensing; Bark Beetle; Insect Detection; Sentinel-2; Forest Health; Maximum Likelihood; Random Forest; Spectral Signature; Vegetation Indices; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The European spruce bark beetle is considered as one of the most destructive forest insects to Norway spruce trees in Europe. Climate change may increase the frequency and intensity of bark beetle outbreaks. It is therefore of vital importance to detect the bark beetle outbreaks and take it under control to prevent further damages. LÄS MER

 2. 2. Putting people back into the economy: Urban restructuring and emerging alternatives in time of crisis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Madeleine Wahlund; [2019]
  Nyckelord :Social and solidarity economy; social innovation; social entrepreneurship; Barcelona; urban governance; social justice; Social Sciences;

  Sammanfattning : In many cities around the world, the financial crisis 2007 served as an opportunity both for grassroots movements and governments to rethink existing models of urban development. Some authors have pointed out that the crisis served to elevate discourses for progressive post-neoliberal urban transformations. LÄS MER

 3. 3. Will green banking unlock a sustainibility transition towards a low-carbon economy? : The perspective of a member-owned bank in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Ulrika Solheim; [2019]
  Nyckelord :Sustainibility transition; multi-level perspective; socio-technical transition; the financial industry; green banking; low carbon economy; green growth; carbon lock-in; Hållbarhetsövergång; multi-nivåperspektiv; socio-teknisk övergång; finansbranschen; gröna banker; koldioxidsnål ekonomi; grön tillväxt; koldioxidintensiva låsningar;

  Sammanfattning : In the climate change discussion, there is a broad consensus about the importance of support from the financial industry when it comes to supporting changes towards a more sustainable society. However, investments in the society supporting a transition towards a low-carbon economy are still waiting to become unlocked. LÄS MER

 4. 4. Vertikal förtätning med tredimensionellfastighetsbildning : En undersökning av förutsättningarna

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Julia Bivrin; Frida Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Three-dimensional property formation; vertical densification; densification; Tredimensionell fastighetsbildning; vertikal förtätning; påbyggnation; förtätning;

  Sammanfattning : Invånarantalet i Sverige ökar och bristen på bostäder likaså. Mark att bebygga minskar och förtätning är något som det pratas mycket om. Tredimensionell fastighetsbildning infördes år 2004 och ett motiv till det var för att underlätta vid på- och nybyggnation på befintliga byggnader. LÄS MER

 5. 5. Analysis of the US procedure for the fuel consumption and greenhouse gases certification of heavy duty vehicles

  Master-uppsats, KTH/Fordonsdynamik

  Författare :Paolo Enrico Viotti; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The vehicle sector is facing the biggest revolution of the last 70 years, whose main target is the depletion of emission and a steady decrease of fuel consumption. The focus in this report is the Green House Gas Emissions model (GEM) developed by the United States Environmental Protection Agency (EPA). LÄS MER