Sökning: "Green marketing"

Visar resultat 1 - 5 av 192 uppsatser innehållade orden Green marketing.

 1. 1. Talking green, behaving brown : A study about consumers intention-behavior gap among eco-labels

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Emma-Sophie Doksaeter; Julia Nordman; [2019]
  Nyckelord :Green marketing; behavior economics; intention-behavior gap; eco-labels; environmental intention;

  Sammanfattning : Title: Talking green, behaving brown - A study about consumers intention-behavior gap among eco-labels Level: Bachelor thesis in Business & Administration   Authors: Emma-Sophie Doksaeter & Julia Nordman   Supervisor: Jonas Kågström   Date: January 2019   Purpose: The purpose of this study is to analyze consumers intention-behavior gap towards eco-labeled products based on Carrington’s et. al. LÄS MER

 2. 2. Impact of green marketing on consumer buying behavior: The mediating role of environmental knowledge. : A quantitative study in the context of Pakistan

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Basharat Ali; [2019]
  Nyckelord :Green marketing; consumer buying behavior; environmental knowledge; eco-labeling; green advertising; green branding;

  Sammanfattning : Green marketi ng is aimed at directing a company‘s efforts to undertake the processes of designing a product, its promotion, pricing, and distribution in a way that can help to protect the environment. The current study is aimed at investigating the influence of green marketing practices including eco-labeling, green branding and green advertising on consumer buying behavior in Pakistan which is a developing country. LÄS MER

 3. 3. Entrepreneurialism and sustainability in Helsingborg- A critical discourse analysis of city marketing in the urban renewal project H+

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Simon Homander; [2019]
  Nyckelord :State-led gentrification; green gentrification; city marketing; critical discourse analysis; H ; Helsingborg; Social Sciences;

  Sammanfattning : This essay highlights the increasingly important role of city marketing in urban renewal. In particular, it focuses on the way that discourses in city marketing can impact the social geography of the city. In light of the urban renewal project H+, this thesis examines Helsingborg´s city marketing. LÄS MER

 4. 4. Miljövänligt mode, ett trovärdigt budskap eller ett säljargument? : En studie om konsumenters attityder och tolkningar av gröna annonser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ellen Högberg; Patricia Håkansson; [2018]
  Nyckelord :Green marketing; Green advertisement; Market communication; Consumer attitudes and Marketing strategies; Grön marknadsföring; Gröna annonser; Marknadskommunikation; Konsumentattityder och Marknadsföringsstrategi;

  Sammanfattning : Modeindustrin präglas av ett uppmärksammande kring industrins förorening och dess miljörelaterade hållbarhetsproblematik. Till följd av detta har det skett en implementering av hållbarhet inom den textila värdekedjan. LÄS MER

 5. 5. Att konstruera naturen : En kvalitativ studie av Volvos Human Made Stories

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Ida Dahlgren; [2018]
  Nyckelord :Naturkonstruktioner; konstruktion; natur; berättelse; Volvo; narrativ analys;

  Sammanfattning : This essay aims to investigate how constructions of nature is conveyed through Volvos Human Made Stories, and what possible effects these constellations might have on a global discourse of environmental issues. Human Made Stories was first published in 2016 and is a series of short films, which according to Volvo seek to inspire it's viewers. LÄS MER