Sökning: "Green marketing"

Visar resultat 1 - 5 av 324 uppsatser innehållade orden Green marketing.

 1. 1. Green Marketing: An opportunity or threat? A study about Swedish companies and their sustainability efforts to secure the future of upcoming generations

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victoria Afnani; Emil Gustavsson; [2022-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att gestalta hållbarhetskommunikation ur ett CSR-perspektiv : En kvalitativ innehållsanalys av svenska barnklädesföretags hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Orawan Johansson Sikhinaram; Martina Askebrink; [2022]
  Nyckelord :CSR; Strategic communication; Sustainability; Green advertising; Framing theory; Children’s clothing; Fast-fashion; qualitative content analysis; CSR; Strategisk kommunikation; Hållbarhet; Grön marknadsföring; Gestaltningsteorin; Barnkläder; Fast-fashion; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Hållbarhetsfrågor är en ständig diskussion som på senare år har intensifierats. I och med detta kräver både lagstiftningen och samhället idag att företagen ska arbeta och redovisa sitt hållbarhetsarbete. LÄS MER

 3. 3. Sustainability and consumers green purchasing priorities in fashion : What the industry’s impact on the environment means for the consumers’ priorities when purchasing new apparel.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Amanda Augustsson; Jennie Granberg; [2022]
  Nyckelord :Environmentally Conscious; Eco-collection; Environmental Degradation; Fast Fashion; Green Marketing; Sustainability Report; Transparency;

  Sammanfattning : In this era of environmental upheaval, this study sought clarity on the matter of green purchasing behavior. How the fashion industry’s specific impact on the environment has affected consumers' attitude towards companies and their collections. LÄS MER

 4. 4. "The importance of the right material" : En multimodal kritisk diskursanalys av friluftsföretagen Fjällräven, Haglöfs och Houdinis hållbarhetskommunikation på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Ludvig Wiberg; Pontus Dahl; [2022]
  Nyckelord :sustainability; multimodal critical discursive analysis; greenwashing; Instagram; Fjällräven; Haglöfs; Houdini; green marketing; branding; hållbarhet; multimodal kritisk diskursanalys; greenwashing; Instagram; Fjällräven; Haglöfs; Houdini; grön marknadsföring; varumärkesbyggande;

  Sammanfattning : Klädföretagen Fjällräven, Haglöfs och Houdini är ledande inom den svenska friluftsbranschen och toppar Sustainable Brand Index lista över de, enligt konsumenterna, mest hållbara friluftsföretagen. Trots dessa topplaceringar går det inte att bortse från det motsägelsefulla i att företagen producerar kläder, som är skadliga för den natur de är ämnade att användas i – till en målgrupp som värnar om miljön. LÄS MER

 5. 5. Kommunikation – H&M : en kvalitativ fallstudie av H&M Conscious med kompletterande intervjuer

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Viktor Österberg; Jakob Holst; [2022]
  Nyckelord :Green Marketing; Fast Fashion; Känslor; Regioner; H M Conscious; Social Sciences;

  Sammanfattning : Detta arbete är en kvalitativ studie som undersöker hållbarhet och miljöaspekter inom klädindustrin. Specifikt analyseras konceptet ”Fast Fashion” och dess plats i klädindustrin, samt ”Green Marketing” och hur det kan användas av företag. Vidare studeras H&M och deras kollektion H&M Conscious som specifikt exempel. LÄS MER