Sökning: "Green place branding"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Green place branding.

 1. 1. THE HAMBURG-ST.-PAULI-BRANDDIALECTIC - Examining Hamburg’s city branding approach and its effects on the local Red-Light-District

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Miriam Green; [2019]
  Nyckelord :City Branding; Tourism; Gentrification; Red-Light District; Prostitution; Sex Work; Neoliberalism; Revanchist City; Entrepreneurial City; Reeperbahn; St. Pauli; Marke Hamburg; NION;

  Sammanfattning : “What is certain is that the question of […] re-making a landscape of prostitution in the city […] needs to be viewed as part of a changing, global discourse on the nature of contemporary cities” (Aalbers & Sabat 2012, p. 114). LÄS MER

 2. 2. Grön Platsmarknadsföring: En fallstudie av Växjö & Malmö

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Wiktor Bergsand; [2018-08-09]
  Nyckelord :Green place branding; Place branding; Växjö; Malmö;

  Sammanfattning : Grön platsmarknadsföring är ett koncept som nyligen uppstått som ettforskningsområde och har uppstått som ett resultat av ett ökat intresse från lokalamakthavare att marknadsföra sig som gröna. Detta är i sin tur inlindat i ett merallmänt ökat intresse att framställa produkter som gröna. LÄS MER

 3. 3. Kommunikation av det kommunala hållbarhetsarbetet : en fallstudie av Växjö kommun

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Axel Frejd; Isabella Viman; [2018]
  Nyckelord :miljöarbete; grön marknadsföring; kommunal verksamhet; kommunikation;

  Sammanfattning : To promote sustainable development is a vital aspect of ensuring a safe and enduring future for our world. In efforts to increase the global commitment he UN has set 17 goals for the sustainability work of its member states. In the Swedish public sector these goals have been incorporated at different levels of control. LÄS MER

 4. 4. Green Place Branding Through Ecosystem Service from a Stakeholder Perspective - A case study of Gothenburg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Niklas Darefelt; Anna Gunnebo; [2014-12-05]
  Nyckelord :Green place branding; Ecosystem services; Stakeholder integration; Urban development; Gothenburg;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 5. 5. Svenska modebranschens efterfrågan av en svensktillverkad cellulosabaserad textil

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Erik Anderzén; [2014]
  Nyckelord :textilfiber; dissolvingmassa; viskos; lyocell; modal;

  Sammanfattning : Textil- och klädindustrin bygger tillsammans upp en komplex försörjningskedja med många olika aktörer, från råvara till färdig produkt. Tidigare forskning visar på att det under de senaste decennierna skett en tydlig förflyttning av modeindustrins produktionsenheter, till utvecklingsländer med låga lönevillkor. LÄS MER