Sökning: "Green place branding"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Green place branding.

 1. 1. Green City Branding – How people respond to the built environment

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Peter Olsson; [2020-06-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Att marknadsföra grönska : en studie om klimatanpassning och place branding i stadsförnyelseprojektet Nyhamnen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Linus Hellgren; [2020]
  Nyckelord :Nyhamnen; Green place branding; Ecosystem-based adaptation; Ecosystem services; Urban renewal; Social Sciences;

  Sammanfattning : By revitalizing the port area beyond the central station with the green urban renewal project Nyhamnen, the city of Malmö continues their development towards the ’knowledge city’. The need to plan for future extreme precipitation events is present in Malmö as the city has experienced several floods recently. LÄS MER

 3. 3. Reko Eko - Glamping ur ett miljövänligt perspektiv : En kvalitativ studie som belyser ekologiskt hållbarnaturturism i form av glampingTurismvetenskap

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Amanda Hjert; William Nygren; [2020]
  Nyckelord :Glamping; Environment; Ecological sustainability; Sustainability; Nature Tourism; Outdoor life; Green Marketing; Green Branding and Green Washing; Glamping; Ekologisk hållbarhet; Hållbarhet; Naturturism; Friluftsliv; Grön Marknadsföring; Green Branding och Green Washing.;

  Sammanfattning : I denna studie har glampingkonceptet studerats utifrån ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv som fördjupat sig i svenska glampingföretags praktiska arbetsstrategier för att värna om miljön som glampingen äger rum i, samt hur hållbarhet är framträdande i aktörernas marknadsföring. Vårt intresse till studiens ämne baserades på nyfikenhet kring naturturismens ökande efterfrågan och hur det kommer att påverka den svenska naturen. LÄS MER

 4. 4. Hur skapas positiva platsambassadörer av invånare? : En dynamisk modell

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Helena Green; Jessica Olsson; [2020]
  Nyckelord :Platsmarknadsföring; platsambassadörsskap; Word-of-Mouth; platsvarumärke;

  Sammanfattning : Abstract         Title: How to create positive place ambassadors?   Level: Final assignment for bachelor’s degree in business administration   Authors: Helena Green & Jessica Olsson   Supervisor: Jonas Molin & Lars-Johan Åge   Examiner:  Maria Fregidou-Malama   Date: May 2020   Aim: The aim of the study is to understand and investigate how residents can become positive place ambassadors for their place of residence. This by researching which factors that can contribute to developing positive ambassadorship of residents in a city and how the interaction between these factors relates and connects. LÄS MER

 5. 5. THE HAMBURG-ST.-PAULI-BRANDDIALECTIC - Examining Hamburg’s city branding approach and its effects on the local Red-Light-District

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Miriam Green; [2019]
  Nyckelord :City Branding; Tourism; Gentrification; Red-Light District; Prostitution; Sex Work; Neoliberalism; Revanchist City; Entrepreneurial City; Reeperbahn; St. Pauli; Marke Hamburg; NION;

  Sammanfattning : “What is certain is that the question of […] re-making a landscape of prostitution in the city […] needs to be viewed as part of a changing, global discourse on the nature of contemporary cities” (Aalbers & Sabat 2012, p. 114). LÄS MER