Sökning: "Green supply chain management"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden Green supply chain management.

 1. 1. Governing sustainability in the garment sector: The European Union’s action agenda

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Caroline Heinz; [2018]
  Nyckelord :European Union; sustainable garment governance; green economy; circular economy; sustainable supply chain management; planetary boundaries; environmental sustainability; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The garment sector has increasingly attracted attention over the last years, due to it being an important contributor to the increasing pressure on planetary boundaries. While not only representing one of the world’s largest consumer industries, but also, a growing sector, trends are indicating towards its negative environmental and social impacts rising further. LÄS MER

 2. 2. Mot en mer hållbar avfallshantering : En kartläggning av nya metoder och tekniker inom Textilindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Matilda Willners; Elin Österblom; [2018]
  Nyckelord :Textile Waste; PtCTW; Sustainable Textiles; Green Supply Chain Management; Reverse Logistics; Waste Management; Textilavfall; PtCTW; Hållbara Textilier; Grön Logistik; Omvänd Logistik; Avfallshantering;

  Sammanfattning : Den linjära Supply Chain modellen och fenomenet ‘Fast Fashion’ som idag karaktäriserar dagens textilmarknad är av ohållbar natur. För att utvärdera hur resurseffektiva de olika verksamheterna i försörjningskedjan är så skapade Carter och Ellram “avfallshierarkin” år 1998. LÄS MER

 3. 3. Intermodal Transportation within Green Supply Chain Management and Green Logistics : An Analysis of the Relationship between the Topics in the Literature and in Practice

  Master-uppsats,

  Författare :Kevin Kiy; Florian Scanvic; [2018]
  Nyckelord :Green Supply Chain Management; Sustainable Supply Chain Management; Green Logistics; Sustainable Logistics; Logistics Firms; Green Transportation; Sustainable Transportation; Modal Transportation; Intermodal Transportation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Trender inom Supply Chain Management och Total Quality Management i en era av Industri 4.0 : En kvantitativ studie av metadata från vetenskapliga artiklar och sökmönster på Google under en generation

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Martin Gutberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ett paradigmskifte pågår inom industrin med nya möjligheter inom tillverkningsteknologi genom sammankoppling av automatiserade smarta system även kallat industri 4.0. Parallellt innehåller produkter i allt större grad mekaniska, elektriska och mjukvaruelement med en globaliserad och fragmenterad försörjningskedja. LÄS MER

 5. 5. The role of blockchain technology for transparency in the fashion supply chain

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Alicja Jordan; Louise Bonde Rasmussen; [2018]
  Nyckelord :Blockchain; Supply chain; Transparency; Sustainable fashion; Power structures; Green Supply Chain Management; Sustainability;

  Sammanfattning : The fashion industry is one of the most challenging sectors for sustainable development, comprising numerous social and environmental challenges. The industry is based on a complex network of global and fragmented supply chains leading to a lack of transparency. LÄS MER