Sökning: "Greenblatt"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Greenblatt.

 1. 1. Value investing; A quest for alpha in the Nordic region - Back-testing the strategies developed by Joel Greenblatt and Joseph Piotroski

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Jonas Wahlström; Alfons Jagut; [2017]
  Nyckelord :Value Relevance of Accounting Measures; F-Score; MFI; Value Investing; Fama French s three-factor model;

  Sammanfattning : This thesis evaluates the performance of the Magic formula and F-score. The investment strategies are applied to the entire Nordic region over the period of 2005-2015 and the returns evaluated using the CAPM and Fama & French's three-factor model. LÄS MER

 2. 2. Value Investing on the Nordic Stock Market - Does the Magic Formula constitute a viable strategy for outperforming the market?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Emil Håkansson; Pontus Kvarnmark; [2017]
  Nyckelord :Value Investing; Sharpe Ratio; Nordic Stock Market; Magic Formula; Business and Economics;

  Sammanfattning : In this thesis we investigate if following the magic formula can yield superior investment returns in relation to the risk taken. The magic formula is a term coined by Joel Greenblatt, describing a systematic approach to successful stock investing. LÄS MER

 3. 3. Backtesting the Magic Formula in the Brazilian Stock Market

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Alexander Gunnar Juliao de Paula; [2016-10-06]
  Nyckelord :Magic Formula; Value Investing; Joel Greenblatt; E cient Market Hypothesis EMH ; Capital Asset Pricing Model CAPM ;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 4. 4. Värdeinvesteringar på Stockholmsbörsen : En tillbakablickande studie av The Magic Formula ochBenjamin Grahams senaste strategi.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Stefan Hammarling; Henrik Färdig; [2016]
  Nyckelord :Värdeinvestering; Joel Greenblatt; Benjamin Graham; marknadseffektivitet; Stockholmsbörsen; The Magic Formula;

  Sammanfattning : Undersökningen genomförs baserat på finansiell data från tidsperioden 2005-2015 påStockholmsbörsen, genom fiktiva aktieportföljer som skapas efter Graham och Greenblattsstrategier. Portföljerna får ett tillskott på 50 000 kr vid två fasta datum årligen där de mest köpvärdaaktierna enligt respektive strategi inhandlas. LÄS MER

 5. 5. Oi! Oi! Oi? : - en kulturkritisk studie av identitetsframställningen i Oi!-punken

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Björn Bradling; [2016]
  Nyckelord :Oi!; punk; identitet; etnicitet; arbetarklass; skinheads; genre; vit makt; den Samme; den Andre; den subalterne;

  Sammanfattning : This master’s thesis suggests that Oi! - lyrically – gives voice to a youth community whose identity lies in everyday working class life. The identity in question is based upon class, gender, sexuality, nationality, and community awareness. LÄS MER