Sökning: "Greenhouse Effect"

Visar resultat 1 - 5 av 292 uppsatser innehållade orden Greenhouse Effect.

 1. 1. Hälsoeffekter av en klimatskatt på nötkött i Sverige - En analys av påverkan på förekomsten av kolorektalcancer i Sverige

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Nils Malmström; [2019]
  Nyckelord :Rött kött Processat kött Kolorektalcancer Klimatskatt; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : Consumption of red and processed meat has been found to effect human health and especially the occurrence of colorectal cancer. At the same time cattle farming and production of beef have been shown to severely effect the environment and particularly the climate. LÄS MER

 2. 2. Experimental investigation of ventilation performance of corner placed stratum ventilation in an office environment

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Gasper Choonya; [2019]
  Nyckelord :Stratum ventilation; local air change index; air change efficiency; ventilation effectiveness; draught rate; percentage dissatisfied; heat removal effectiveness;

  Sammanfattning : Energy use in buildings account for about one third of the total global energy supply and contributes as much as 30% of the anthropogenic greenhouse gas emissions. It is estimated that energy use in buildings will increase to 67% by 2030. LÄS MER

 3. 3. Dekomponeringsanalys av personbilstrafikens CO2-utsläpp i Sverige 1990–2015

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Naturresurser och hållbar utveckling

  Författare :Christelle Kalla; [2019]
  Nyckelord :Decomposing analysis; Logarithmic Mean Divisia Index; passenger cars; fossil emissions; HBEFA; Dekomponeringsanalys; Logarithmic Mean Divisia Index; personbilstrafik; fossila utsläpp; HBEFA;

  Sammanfattning : År 2045 ska Sverige uppnå territoriella nettonollutsläpp och till år 2030 ska utsläppen från transportsektorn ha minskat med 70 % jämfört med år 2010. Sveriges vägtrafik står för en tredjedel av de totala växthusgasutsläppen. För att uppnå klimatmålen bör de mest lämpade styrmedlen och åtgärderna prioriteras. LÄS MER

 4. 4. Building Renovation and Property Value

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Maryam Shahbandian; [2019]
  Nyckelord :Building Renovation; Deep Renovation; Aesthetic Renovation; Property Value;

  Sammanfattning : The concern of climate change and Greenhouse Gas emission have increased national consideration toward energy efficiency. Despite noticeable action which have taken by EU cities and Sweden government to mitigate the climate change, there is still shortage in appropriate energy measurements in old residential buildings. LÄS MER

 5. 5. Klimatfrågan ur barns perspektiv : En litteraturstudie om elevers uppfattningar om klimatförändringen, dess orsaker, konsekvenser och åtgärder för att minska dess effekter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Andreas Johansson; Oliver Carlsén; [2019]
  Nyckelord :Climate change; Global warming; Greenhouse effect; School; Conceptions; Students;

  Sammanfattning : The climate issue has become more relevant in the last decade with international alarm reports being exposed in various media. Today's social discussions are characterized by this complex subject, and our way of life affects the climate both for us and for future generations. LÄS MER