Sökning: "Greenness"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet Greenness.

 1. 1. green bonds : does the greeness of the bond impact on the bond yield?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :francesca capolini; robin horvat; [2019]
  Nyckelord :green bonds; sustainable finance; green bond premium; liquidity;

  Sammanfattning : In this thesis the existence of the yield premium of green bonds is investigated. This paper complies with the instructions that were used in the analysis run by Zerbib(2018). The results of the fixed-effect panel regression confirm the hyphotesis on which our paper is based on. LÄS MER

 2. 2. A study about purchase intentions for a green durable good

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Johanna Persson; [2018]
  Nyckelord :Purchase intention; Green durable goods; Green production; Green consumption; Köpintention; Miljövänliga produkter med lång livslängd; Miljövänlig produktion; Miljövänlig konsumtion;

  Sammanfattning : Background Due to increased environmental issues around the world, people are getting more and more aware of the effects of their consumption and their influence on the environment. Companies have therefore started to provide green products to the market to satisfy customer demand. LÄS MER

 3. 3. Drivers for Greenness of Green Bonds: An Assessment of the Green Bond Governance in China

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Qintong Liu; [2018]
  Nyckelord :green bonds in China; designed green degree; policy review; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Green bonds are facing prosperity in international and China’s bond market, and becoming increasingly important in the overarching aim of financing green projects to reduce environmental impacts. Therefore, the green degree is an important topic. LÄS MER

 4. 4. Is fat the new skinny? : A study on weight and perception of models in green marketing

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Oskar Wagrelius; Sara Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Green marketing; brand positioning; brand personality traits; green products; attractiveness; sales; purchase propensity; warmth; competence; weight; model; thin; overweight; obesity; ecological; environmentally friendly; Grön marknadsföring; varumärke; positionering; varumärkespersonlighet; gröna produkter; attraktivitet; köpbenägenhet; konsumentbeteende; värme; kompetens; modell; vikt; övervikt; smal; ekologiskt; miljövänlig;

  Sammanfattning : Title: Is fat the new skinny? A study on weight and perception of models in green marketing. Date: 2018-05-22 Level: Bachelor Thesis in International Marketing Author: Oskar Wagrelius & Sara Eriksson Supervisor: Ulf Aagerup Problem formulation: How does the perceived weight and warmth/competence of a model in green marketing affect sales through perceived greenness and attractiveness? Purpose: The purpose of this study is to increase the knowledge, for brands being green, about how the choice of models in their advertisement will impact the brand's perception and affect greenness, attractiveness, and sales. LÄS MER

 5. 5. Grönskans betydelse i den täta staden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Johanna Kleverman; Jenny Sjölin; [2018]
  Nyckelord :Mental återhämtning; Attention Restoration Theory; Stress Recovery Theory; Grönytefaktorn; Perceived Restoration Scale; Torg; Urban grönska;

  Sammanfattning : I samband med förtätning av städer minskar andelen grönska per invånare, vilket ställer krav på att städer planerar för miljöer med grönska som främjar mental återhämtning och andra ekosystemtjänster. Med underlag av att Malmö stad är en av de städer i Sverige som har minst grönska per invånare, och att torg är potentiella offentliga rum för att öka grönska, innehåller följande studie en analys av Nobeltorget och Masttorget med inriktning på grönska och mental återhämtning. LÄS MER