Sökning: "Greenspace"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet Greenspace.

 1. 1. Influence of garden structure and surrounding landscape on the presence of wildlife in Umeå

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Amanda Andersson; [2021]
  Nyckelord :urban; habitat selection; urban wildlife; garden; citizen science; Vulpes vulpes; Pica pica; wildlife gardening; wildlife friendly features; vegetation structure; greenspace;

  Sammanfattning : Around the world cities are growing. Expansion and densification often take place at the expense of urban greenspace, the most common habitat for urban wildlife. Even though gardens take up a significant amount of the city's green space, there are no general guidelines on how to manage garden to support local wildlife. LÄS MER

 2. 2. Miljörättvisa i Stockholms län : En undersökning om samband mellan socioekonomi och miljökvalitet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Miljövetenskap; Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Författare :Elinor Olsen; Tilda Rydgren; [2021]
  Nyckelord :Geographical information systems GIS ; distributional justice; demography; correlation analysis; Geografiska informationssystem GIS ; Demografiska statistikområden DeSO ; distributiv rättvisa; korrelationsanalys;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar studera miljörättvisa i Stockholms län genom att undersöka om det finns skillnader inom länet gällande miljökvalitet, och huruvida det i så fall finns ett samband mellan miljökvalitetsfaktorer och socioekonomiska faktorer. En GIS-baserad metod i kombination med statistiska analyser användes för att besvara frågeställningarna. LÄS MER

 3. 3. How does greenspace design affect attractiveness to birds and humans in urban area?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Chengyi Liu; [2020]
  Nyckelord :Urban ecology; City greenspace design; Ornithology;

  Sammanfattning : City greenspaces are often considered as refuges for wildlife living in the urban area.At the same time, the original function of greenspaces is providing relaxing places forpeople. So, to provide suitable area for both humans and wildlife in the city, it isimportant to learn about the preference to city greenspace design by humans and birds. LÄS MER

 4. 4. Den ändliga vilan : parkkvalitéer på S:t Pauli kyrkogårdar i Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Kalle Ågren; [2020]
  Nyckelord :kyrkogård; miljöpsykologi; parkkaraktärer; psykisk; hälsa; Grahn; Kaplan; Sorte; Ulrich; S:t Pauli; park; Malmö;

  Sammanfattning : Kyrkogården får en allt mer betydande roll i storstaden. Från att ha gått från enbart en plats för de döda hyser kyrkogården idag flera betydande funktioner. En av dessa är som grönt rum i staden dit människor söker sig för att ta del av lugnet och grönskan. LÄS MER

 5. 5. Skötseln av extensiva gröna tak

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Clara Dahlgren; [2020]
  Nyckelord :gröna tak; extensiva; skötsel; underhåll; sedum; funktion; utseende; skötselbeskrivningar; skötselmoment; Alnarp;

  Sammanfattning : Förlusten av våra viktiga grönyteområden ökar i takt med urbaniseringen, vilket leder till att en hel del problem uppstår i våra städer. Gröna tak är lösningen på många av dessa problem och bidrar dessutom med fördelar för oss människor, djur samt växter. LÄS MER