Sökning: "Greenwashing"

Visar resultat 1 - 5 av 245 uppsatser innehållade ordet Greenwashing.

 1. 1. What Does Sustainability Mean? : A Study of Young Consumers’ Associations With, and Understanding of the Term Sustainability, Within the Fashion Industry

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Henrik Berghe; Malcolm Sanchez Adolfsson; [2022]
  Nyckelord :Sustainability; fashion industry; young consumers; sustainability perception; environmental sustainability; social sustainability; consumer perspective;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this study is to investigate how young consumers understand sustainability in the fashion industry: how they define it and if they consider both environmental and social sustainability. Design/methodology/approach – A qualitative method was used. LÄS MER

 2. 2. Konsten att handla hållbart : En studie om greenwashing och konsumenters förtroende till certifiering och miljömärkning av livsmedel

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Josefin Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Greenwashing; grön marknadsföring; grön konsumtion; livsmedel; ekologisk certifiering; miljömärkning;

  Sammanfattning : Consumer demand for green products in the market is increasing. This has led to green marketing becoming more common, however, the line between green marketing and greenwashing is not entirely clear. LÄS MER

 3. 3. CSR:s påverkan inom B2B- marknaden : En kvalitativ studie om hur företags CSR- motiv påverkar kunder inom B2B-marknaden

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Ludvig Assarsson; Axel Salqvist; [2022]
  Nyckelord :CSR; legitimitet; transparens; motiv; företagskunder;

  Sammanfattning : Användningen av begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) inom företagande har de senaste åren fått stor spridning och blivit viktigare för företag att arbeta med. På grund av den framfart CSR har haft känner sig företagen tvingade att arbeta med dessa frågor för att överleva på marknaden. LÄS MER

 4. 4. Anseende eller Legitimitet : En analys av hållbarhetskommunikationen från två modeföretag.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Leia Kågeson; Emma Winterhagen; [2022]
  Nyckelord :Legitimacy; Reputation; Greenwashing; Sustainability Communication; Fashion Industry; Legitimitet; Anseende; Greenwashing; Hållbarhetskommunikation; Modebranschen;

  Sammanfattning : Sustainability is a highly discussed subject in today’s society. One industry that is facing big challenges when it comes to its environmental effect is the fashion industry. The pressure to live up to the society’s norms regarding sustainability can lead to greenwashing. LÄS MER

 5. 5. Hållbar marknadsföring : En kvalitativ studie om hållbar marknadsföring inom livsmedelsindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Maja Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Sustainability; sustainable marketing; sustainable marketing communication; greenwashing; certifications; theory of planned behavior; consumer behavior; the buying process; food industry; Hållbarhet; hållbar marknadsföring; hållbar marknadskommunikation; greenwashing; certifieringar; teori om planerat beteende; konsumentbeteende; köpprocessen; livsmedelsindustrin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hållbarhet har länge varit ett omdiskuterat ämne och grundar sig i att vi inte har tagit hand om jordens resurser på ett ansvarsfullt sätt. Konsumtionen som sker idag är långt ifrån hållbar. I dagens ohållbara samhälle står livsmedelsindustrin för en stor del av den negativa klimatpåverkan. LÄS MER