Sökning: "Grekiska och Latin"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Grekiska och Latin.

 1. 1. Johannes Scottus Eriugena om skapelseberättelserna : En receptionshistorisk studie av Genesis 1-3

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Marie Johansson; [2019]
  Nyckelord :John Scotus Eriugena; Periphyseon; Johannes Scottus Eriugena; John Scotus Eriugena; Eriugena; Erigena; Periphyseon; De divisione naturae; medeltid; västfrankiska riket; paradiset; Genesis 1-3; Gen 1-3; skapelseberättelserna; allegorisk tolkning; historisk tolkning; Augustinus; de Genesi ad litteram; Gregorius av Nyssa;

  Sammanfattning : Irländskfödda Johannes Scottus Eriugena (c. 810-877) verkade som teolog vid Karl II:s hov i det västfrankiska riket. Unikt för honom var att han kunde både grekiska och latin och ägnade sig åt att sammanföra grekiska och latinska kyrkofäders tänkande. LÄS MER

 2. 2. Brev till blomsterkungen och hans son Utgåva och översättning med kommentarer av brev från Linnés ende amerikanske lärjunge Adam Kuhn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Latin

  Författare :Ellen Fröh; [2008]
  Nyckelord :Greek and Latin; 18th century; 1700-talet; Brevväxling; Botany; Botanik; Latin; Carl von Linné d.y.; Linné; Carl von Linné; Kuhn; Linnaeus; Grekiska och Latin; Humanities; Humaniora; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Edition and translation from Latin to Swedish of letters to Carl Linnaeus and his son by the only American disciple of Linnaeus, Adam Kuhn.... LÄS MER

 3. 3. Catullus i svensk språkdräkt - en studie i översättning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Latin

  Författare :Karin Artorp; [2008]
  Nyckelord :översättning; Catullus; translation; Gunnar Harding; Tore Janson; Greek and Latin; Philology and literature; Språk- och litteraturvetenskap; Grekiska och Latin; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This paper is a study of a translation into Swedish of the poems of Catullus edited by the poet Gunnar Harding och the latinist Tore Janson (2007).... LÄS MER

 4. 4. Metaforer hos Aristoteles och Cicero, en jämförelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Grekiska (antik och bysantinsk)

  Författare :Anna-Stina Ekedahl; [2007]
  Nyckelord :Grekiska språket; Greek language; Cicero; Aristoteles; Metaforer; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Min avsikt med uppsatsen är att jämföra de båda skrifterna beträffande ? metaforernas antal, totalt och för de enskilda måldomänerna; ? metaforernas källdomäner; ? metaforernas utformning i relation till de stilistiska skillnaderna mellan Aristoteles' föreläsningar och Ciceros essä; ? sådana skillnader mellan grekiska och latin, som kan ha påverkat metaforerna.. LÄS MER

 5. 5. Förromersk religion i Gallien : med utgångspunkt i Caesars De bello Gallico

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Latin

  Författare :Elisabeth Enochsson; [2006]
  Nyckelord :Ancient history; Caesar; Antikens och forntidens historia; De bello Gallico; Lucan; Lucanus; Pliny the Elder; Plinius den äldre; Ammianus Marcellinus; Gaul; Gallien; Celts; kelter; druids; druider; religion; Greek and Latin; Grekiska och Latin; Världsreligioner ej kristendom ; Non-Christian Religions; Languages and Literatures; Philosophy and Religion; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Thid thesis concerns pre-Roman religion in Gaul, taking as its starting point Caesar's De bello Gallico. Caesar's account of the Gauls and their religious customs is compared with the accounts of Lucan, Pliny the elder and Ammianus Marcellinus. These are also compared to, and contrasted to, the archaeological evidence. LÄS MER