Sökning: "Greta Attard"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Greta Attard.

  1. 1. Natural Language Processing Model for Maltese Syntax

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

    Författare :Greta Attard; [2021-10-08]
    Nyckelord :natural language processing; syntax; spaCy; universal dependency; dependency parser; part-of-speech tagger; maltese nlp pipeline;

    Sammanfattning : The objective of this thesis is to create a Natural Language Processing Model for theMaltese Language. The ultimate goal is that the model would be able to recognise syntactical features, that is the linguistic features and the relationship of a sequence of words, in Maltese. LÄS MER