Sökning: "Greta Thunberg"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden Greta Thunberg.

 1. 1. Generation Z - en investering för framtiden? : En kvantitativ studie om påverkansfaktorerna för hållbarhet inom generation Z

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Tilda Ljungwald; Oscar Persson Rasic; [2022]
  Nyckelord :Generation Z; Hållbarhet; Investeringar; Påverkansfaktorer;

  Sammanfattning : Samhället står idag inför utmaningar kopplat till hållbarhet och hållbar utveckling. Samtidigt som individer förbättrar sin kunskap kring ämnet hållbarhet ökar pressen för företag att agera på ett mer hållbart vis i sin verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Klimatkrisens visuella gestalt : En undersökning av två svenska tidningars bilder av klimatkrisen under hösten 2021

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Stina Karlström; [2022]
  Nyckelord :visuell kultur; klimatkrisen; nyhetsbilder; bildanalys; tematisk analys;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks vilka bilder som gestaltar klimatkrisen i två svenska tidningar (Dagens Nyheter och Aftonbladet) under hösten 2021 och vad dessa bilder kan tänkas kommunicera. Genom tematisk analys arbetades sex teman och ett specialtema fram ur 519 insamlade bilder. LÄS MER

 3. 3. Competing on sustainability - A study on stakeholder interaction, becoming truly sustainable and obtaining a sustained competitive advantage in an industry characterized by low sustainability maturity

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Kristina Källner; Anna Lundberg; [2022]
  Nyckelord :Sustainability; cold chain; pharmaceutical industry; stakeholder theory; sustainable business models; VRIO analysis; truly sustainable; competitive advantage; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Although more and more companies are facing increasing pressure to take responsibility for their actions impacting sustainability, the pharmaceutical industry and in extension the cold chain solutions industry, have previously been exempted from scrutiny. Research on sustainability in the industry is lagging, why this master thesis aims to explore how sustainability can be incorporated into the business model while avoiding creating a disconnect between corporate strategy and actual sustainability impact. LÄS MER

 4. 4. Miljö - så mycket mer än bara klimat : En kvantitativ innehållsanalys om hur Dagens Nyheter rapporterar om Sveriges miljömål.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Hulda Lorensson; Elin Nilsson; [2022]
  Nyckelord :environment; Swedish environment goals; quantitative content analysis; agenda setting; Greta Thunberg; climate; miljö; Sveriges miljömål; kvantitativ innehållsanalys; dagordningsteorin; Greta Thunberg; klimat.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how the Swedish newspaper Dagens Nyheter reports about the environment. Through a quantitative content analysis 335 news articles from the first half of 2018 and 2021 have been examined, with the Swedish environmental goals as base. LÄS MER

 5. 5. The Role of Social Media in the Activism Measures of Nonprofit Organizations : An Empirical Study of Nonprofit Organizations

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sara Ruzic; [2022]
  Nyckelord :Social Media; Twitter; Facebook; Instagram; LinkedIn; Digitalization; Digital Ecosystem; User Behavior; Digital Activism; Digital Marketing; NPO Nonprofit Organization ; BLM Black Lives Matter ; LISC Local Initiatives Support Corporation ; DDM Dolgin Digital Marketing ; IRC International Rescue Committee ;

  Sammanfattning : Social media and its underlying technologies have created an advanced and sophisticated platform for digital activism. As a result, companies and organizations are undergoing a pivotal transition in how they reach and engage with users in a fast and efficient manner. LÄS MER