Sökning: "Greta Thunberg"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Greta Thunberg.

 1. 1. Så kallade "klimatförändringar" - En kombinerad kvantitativ och kvalitativ studie om klimatskepticism i de alternativa medierna Fria Tider och Samhällsnytt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Nils Arnell; Johanna Blomberg; [2021-02-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There is a growing interest and understanding of the global climate crisis and the effect that it has on the world. Through this growing interest, there has correspondingly been an increased amount ofattention that the climate question has been given in media. LÄS MER

 2. 2. The Greta effect - En kvalitativ bildanalys av nyhetsbilden på Greta Thunberg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Tobias Johansson; Åsa Alvetjärn; [2020-02-13]
  Nyckelord :Greta Thunberg; bildanalys; genus; medielogik; semiotik;

  Sammanfattning : Aim of thesis: How is Greta Thunberg portrayed from a gender perspective from an unknown individual until today were she have iconic status – comparison between tabloid and daily press is made from an semiotic picture analysis.Theoretical framework: With the theory of gender we can gain a deeper understanding of whether the images appear positive or negative for the woman’s role in the media. LÄS MER

 3. 3. Var går gränsen? : En kvalitativ text- och innehållsanalys på Greta Thunberg och den miljöaktivistiska rörelsen utifrån Ninian Smarts sjudimensionella religionsmodell

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Anna Hallén; [2020]
  Nyckelord :Greta Thunberg; Text and content analysis; Definition of religion; Ninian Smart; Environmentalism; Activism; Lived religion; Deep green religion; Implicit religion;

  Sammanfattning : This essay examines if Greta Thunberg and the environmentalist movement can be considered a religion. The method used is a qualitative text and content analysis, which is applied to three of Thunberg’s speeches, together with external factors from her life and the movement’s structure. LÄS MER

 4. 4. Vuxenvärldens svek - En studie om varför unga engagerar sig i Fridays for future

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Louise Arndt; [2020]
  Nyckelord :Greta Thunberg; Fridays for future; klimatstrejk; klimatförändringar; sociala rörelser; protest; Social Sciences;

  Sammanfattning : Efter att Greta Thunberg i augusti 2018 satte sig utanför riksdagen med ett plakat med texten: “Skolstrejk för klimatet”, har en snabbt växande rörelse av unga klimataktivister startat, med budskapet att äldre generationer och politiker har svikit dem när de ignorerat klimathotet. Studien vill undersöka vad som fick ungdomar som tidigare inte deltagit i protester att agera och vilken roll Greta Thunberg haft i mobiliseringen av unga till det som senare kallas “Fridays for future”. LÄS MER

 5. 5. Politiken är ett skämt : En kvalitativ intervjustudie om mediekonsumenters syn på politiska memes och Greta Thunberg

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Raffael Antonio; [2020]
  Nyckelord :Greta Thunberg; memes; social media; qualitative interview analysis; media consumers; media producers; generation; memes; sociala medier; kvalitativ intervjuanalys; mediekonsumenter; medieproducenter; generation;

  Sammanfattning : Author: Raffael Antonio Title: The politics are a joke - a qualitative interview analysis about the view of media consuments on memes and Greta Thunberg.   The purpose of this study is to look closely at the media consumers and their views on political memes and how other consumers and producers on social media are producing Greta Thunberg as a political figure by the help of memes. LÄS MER