Sökning: "Grette den starkes saga"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Grette den starkes saga.

  1. 1. Kvinnans roll i den isländska sagan : en genusanalys

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kulturvetenskap

    Författare :Anneli Åkerström; [2002]
    Nyckelord :vikingatidens religion; isländsk saga; Grette den starkes saga; Njals saga; kvinnoroll; genusstudier; genussystemet;

    Sammanfattning : Jag vill i den här uppsatsen ge mig in i en värld där ära och heder ständigt står på spel. En värld där ett enda illa valt ord kan orsaka en släktfejd och få förödande konsekvenser vad det gäller att skörda människoliv. Världen är ganska fåordig och enkel, känslorna är raka och direkta. LÄS MER