Sökning: "Grevyzebra"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Grevyzebra.

 1. 1. Ekvint herpesvirus hos zebra (Hippogritis) : ett slumrande problem

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Marika Erkkilä; [2018]
  Nyckelord :zebra; ekvint herpesvirus; djurpark; enzootisk; EHV-1;

  Sammanfattning : Ekvint herpesvirus är ett virus som återfinns hos familjen Equidae. Det finns nio olika virustyper beskrivet och de ger upphov till symtom av olika allvarlighetsgrad. Tre av dessa anses vara av värre än resten; Ekvint herpevirus typ 1, 4 och 9. LÄS MER

 2. 2. Hoten mot grevyzebran (Equus grevyi) och bevarandearbetet av arten

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emma Jettel; [2018]
  Nyckelord :Grevyzebra; Equus grevyi; bevarandebiologi;

  Sammanfattning : Grevyzebran (Equus grevyi) är en av världens tre zebraarter och skiljer sig från de andra genom att de har en högre mankhöjd, tätare ränder och större öron. Grevyzebrorna har dessutom andra sociala strukturer än de flesta andra hästdjur och till skillnad från att hingstar håller harem med flera ston, är grevyzebrorna territoriella och försvarar resurser och har endast tillfälliga band med ston. LÄS MER

 3. 3. Evolution av färgteckningen hos zebror : varför har zebrorna fått sina ränder och varför har olika zebraarter olika färgteckning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Sofia Karlsson Warring; [2016]
  Nyckelord :zebror; Equus; ränder; mönster; kamouflage; grevyzebra; bergszebra; stäppzebra; zebra; pattern; stripes; camouflage; Equus grevyi; Equus zebra; Equus quagga;

  Sammanfattning : Detta arbete är en litteraturstudie med syfte att gå igenom teorier bakom zebrans ränder och de eventuella anledningarna bakom arternas varierande färgteckning. Det finns många teorier som sägs vara anledningen till zebrans ränder och jag har valt ut de mest studerade teorier och de jag själv tycker är rimligast. LÄS MER

 4. 4. Vad har zebran för strategier för att undkomma rovdjur?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Philippa Lundahl; [2015]
  Nyckelord :zebror; rovdjur; ränder; camouflage; rörelse; betning; Equus; zebras; predators; stripes; camouflage; movement; grazing;

  Sammanfattning : Som bytesdjur måste zebran ständigt vara på sin vakt för att undvika att falla offer för ett rovdjur. De tre zebraarter som finns i världen är bergzebra, stäppzebra och Grevyzebra. De olika arterna lever på olika platser och de har även olika sociala strukturer. LÄS MER

 5. 5. Varför är Grevyzebran men inte Grantzebran utrotningshotad?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Olivia Rasmusson; [2014]
  Nyckelord :Grevyzebra; utrotningshotad; stäppzebra; Grantzebra; Equus grevyi; Equus quagga boehmi; Grevy’s zebra; endangered; plains zebra; Grant’s zebra;

  Sammanfattning : Det finns tre arter zebror i världen – stäppzebra, bergszebra och Grevyzebra. Bergszebran och stäppzebran har dessutom en del underarter. Grantzebran är en underart av stäppzebra som lever i östra Afrika, bl.a. LÄS MER