Sökning: "Griegjubiléet"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Griegjubiléet.

  1. 1. Griegjubiléet 1943 : Ett avgörande slag mellan radikal kulturnationalism och patriotism om framtidens musikliv

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för musikvetenskap

    Författare :Ingrid Skovdahl Åsenblad; [2018]
    Nyckelord :Griegjubiléet; musiklivet; andra världskriget; ockupation; ockupationen i Norge; Edvard Grieg; kulturnationalism; patriotism; Filharmonisk Selskap; musiklivet i Oslo; Griegjubiléet; musikklivet; andre verdenskrig; okkupasjon; okkupasjonen av Norge; Edvard Grieg; kulturnasjonalisme; patriotisme; musikklivet i Oslo; Filharmonisk Selskap;

    Sammanfattning : Edvard Griegs 100-årsjubileum i juni 1943 var en spänningsfylld händelse i det tyskockuperade norska musiklivet, som i Oslo markerades med tillställningar av bland annat Filharmonisk Selskap, revyscenen Chat Noir och den nazistiska regimen. Genom att diskutera Griegjubiléets politiska signifikans för nazister och anti-nazister (s.k. LÄS MER