Sökning: "Grinden"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Grinden.

 1. 1. Design of a Test Equipment : Quality Control on Hydraulic Quick Couplings Used in the Excavation Industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Daniel Andersson; Robin Florbrant; [2020]
  Nyckelord :Industrial design engineering; mechanical engineering; product design; ergonomics; anthropometrics; machine safety; repetitive work; test equipment; hydraulic quick coupling and excavator.; Teknisk design; maskiningenjör; produktdesign; ergonomi; antropometri; maskinsäkerhet; repetativt arbete; testutrustning; hydraulisk snabbkoppling och grävmaskin.;

  Sammanfattning : Construction machines use quick couplers to rapidly change the attached tool. The gear lets the machine operator control the hooking and unhooking of the tool from inside of the cabin. This saves time and makes construction work much easier for the workers. LÄS MER

 2. 2. Thermal Performance Analysis of High Temperature Borehole Thermal Energy Storage Design from an Insulation Perspective

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk geologi; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Författare :Tobias Magnusson; Joel Ljunggren; [2019]
  Nyckelord :High Temperature Borehole Thermal Energy Storage; HT-BTES; Thermal Energy Storage; TRNSYS; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Thermal energy storage is a growing concept within the sector of energy production. The concept is based on storage of excess thermal energy, for usage during high demand, as a mean of reducing the need for new production. LÄS MER

 3. 3. Grinden : En öppen grind till en stödverksamhets vardag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Nathalie Nord; Linnea Wolf; [2017]
  Nyckelord :Grinden; sekretess; kommunikation; stödverksamhet; sociala medier;

  Sammanfattning : Abstrakt Titel: Grinden i Gävle – En öppen grind till en stödverksamhets vardag Sammanfattning: Grinden i Gävle är en socialtjänstenhet som ger stöd till barn och ungdomar med föräldrar som missbrukar, föräldrar som har psykisk ohälsa, våld i nära relationer eller föräldrar som genomgår en svår skilsmässa. Verksamheten arbetar aktivt med sina sociala medie-konton och uppdaterar regelbundet på både Instagram och Facebook. LÄS MER

 4. 4. Förskolans nya grind : utveckling av grind till förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Amalia Ericsson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta projekt bygger på ett samarbete med Group perimeter protection AB som är en del av Gunnebos koncern. GPP levererar områdesskydd och bland dessa grindar och staket till förskolan. Samarbetet har resulterat i utvecklingen av en säker och brukarvänlig grind till förskolans utomhusmiljö. LÄS MER

 5. 5. Injektion till katt – injektionsassocierad smärta samt injektioner i praktiken

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Madelene Boström Johannesson; [2012]
  Nyckelord :injektionsassocierad smärta; katt; djuromvårdnad; intramuskulär injektion; subkutan injektion;

  Sammanfattning : Intramuscular injections to cats can generate strong reactions in some individuals while reactions of the same extent, according to the author, not always are recognized when using the subcutaneous route. The reactions are probably caused by fear, stress and/or pain. LÄS MER