Sökning: "Grocery bags online"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Grocery bags online.

 1. 1. EN STUDIE OM MATSVINN HOS KONSUMENTER SOM HANDLAR FÄRDIGA MATKASSAR ONLINE

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Oscar Rosdahl; Carl Åberg; [2018]
  Nyckelord :matsvinn; matkassar; matkasse; food waste;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund Hushållen står idag för den största mängden matsvinn och andelen livsmedelsinköp online ökar för varje år. En stor del av konsumenternas livsmedelsinköp online är matkassar bestående av färdiga middagslösningar med recept och tillhörande livsmedel. LÄS MER

 2. 2. Myten om att vara först : En studie om first-mover fördelar inom företag som levererar färdiga matkassar på internet i Sverige

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Alexander Rossev Berent; Leonard Warvsten; [2017]
  Nyckelord :First - mover advantage; second - mover advantage; Early - entrant; late - entrant advantage; Grocery bags online; First - mover fördelar; Second - mover fördelar; Early - mover fördelar; Late - mover fördelar; Färdiga matkassar på internet;

  Sammanfattning : Background: A common assumption in business research is that first-movers in new markets often tends to have competitive advantages that sequent companies find difficult to compete with. Recently the formal research usability has begun to be questioned. The empirical basis there search of this area rests on, is criticized of being too homogenous. LÄS MER

 3. 3. Means to capture value in e-commerce of groceries : A systematic approach to explore business opportunities for the food packaging and processing industry

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Yasmin Pourmokhtar; Jala Omar; [2016]
  Nyckelord :E-grocery; processing packaging company; e-commerce; groceries;

  Sammanfattning : The grocery retailing has evolved over the past 60 years from small, local retailers to out-of-town hypermarkets and now the rise of e-commerce of groceries is reshaping the landscape.   This report seeks to understand how the growing field of e-commerce of groceries is affecting a processing & packaging solution provider like Tetra Pak and further identify business opportunities for Tetra Pak. LÄS MER

 4. 4. Studentkassen : Utvecklingen av en e-handel för matkassar med fokus på användbarhet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Emelie Aspholm; Richard Berg; Vidar Duvnäs; Frida Fjellström; Olof Höjvall; Gustav Kvick; Henrik Lundström; Emil Ohlsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här rapporten redovisar resultat och slutsatser från arbets- och utvecklingsprocessen för webbapplikationen Studentkassen. Studentkassen är en e-handelsbutik där kunden får möjlighet att skräddarsy sin egen matkasse utifrån färdiga recept. LÄS MER

 5. 5. Leverans till din dörr - en matupplevelse som aldrig förr. En kvalitativ studie av hur svenska livsmedelsföretag på nätet skapar varumärkeskapital

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Sophie Filipson; Greta Månson Lokrantz; [2015]
  Nyckelord :brand equity; digital mathandel; e-handel; livsmedelsföretag; livsmedelshandel; matkasse; varumärkesbyggande; varumärkeskommunikation; varumärkeskapital; varumärkeskännedom; upplevd kvalitet; varumärkesassociationer; varumärkeslojalitet; tillit; strategisk kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar öka förståelsen om hur svenska nätbaserade livsmedelsföretag som levererar måltidslösningar, i form av exempelvis matkassar, skapar varumärkeskapital. Utvecklingen av näthandel har gjort det möjligt för företag att skapa och upprätthålla relationer till konsumenterna i den digitala miljön. LÄS MER